Info

WOT Lubelscy Terytorialsi na poligonie w Nowej Dębie

Przygotowanie zasadzki, szturm i obrona budynku, rzut granatem, pokonywanie toru napalmowego, czy współpraca z wojskami operacyjnymi – to tylko niektóre zadania, jakie realizowali żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT na poligonie w Nowej Dębie.

Szkolenie zintegrowane to jedna z form podnoszenia umiejętności żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i każdy z nich raz w roku zobligowany jest odbyć takie ćwiczenia. Ponad 200 żołnierzy 21 Lubelskiego Batalionu Lekkiej Piechoty tegoroczne szkolenie ma już za sobą. Przez dwa tygodnie w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowe Dębie swoje umiejętności bojowe doskonalili m.in. strzelcy wyborowi, saperzy, ratownicy pola walki, radiotelefoniści oraz celowniczy. 

Żołnierze OT doskonalili techniki strzeleckie, pracując na broni etatowej, zgodnie z funkcją pełnioną w pododdziale. Prowadzili zarówno strzelania indywidualne, jak i  zgrywające w składzie sekcji i plutonu. Realizowali strzelania na celność i skupienie oraz strzelania dynamiczne. Mieli także sposobność ćwiczyć na Laserowych Symulatorach Strzelań (LSS). Odbyły się również zajęcia z rzutu granatem.

W zakresie działań nieregularnych i przeciwdywersyjnych Terytorialsi ćwiczyli takie elementy jak: blokowanie ruchów przeciwnika, przeprowadzenie zasadzki i zapory, skryte podejście czy pościg. Doskonalili również prowadzenie działań rozpoznawczo-szturmowych, ubezpieczenie rejonu oraz bezpośrednią obronę i ochronę obiektów. Część tych zadań realizowana była pod osłoną nocy.

Kolejnym blokiem tematycznym przeprowadzonym na poligonie było szkolenie z obrony przed bronią masowego rażenia w ramach, którego zrealizowano m.in. pokonywanie toru napalmowego i bieg z przeszkodami w maskach przeciwgazowych i filtrosorpcyjnej odzieży ochronnej . Zajęcia te były doskonałym sprawdzianem kondycji fizycznej i odporności psychofizycznej żołnierzy.  Szkolenie miało na celu przygotowanie żołnierzy do wykonywania swoich zadań w terenie skażonym oraz przeprowadzenie likwidacji skażeń przy wykorzystaniu indywidualnego wyposażenia. 

Ostatniego dnia poligonu lubelscy Terytorialsi ćwiczyli współpracę z wojskami operacyjnymi, m.in. mieli okazję zapoznać się z zasadami działania na pokładzie wozu bojowego podczas przemieszczania i desantu. Tego typu ćwiczenia mają na celu podnoszenie i budowanie nowych kompetencji bojowych żołnierzy WOT i w znacznym stopniu zwiększają praktyczną wiedzę na temat możliwości pojazdów opancerzonych i skutecznego przeciwdziałania im na polu walki. 

2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *