• TOMASZÓW Ogień Niepodległości zapłonął po raz pierwszy