INFO Czas na PIT z ZUS

Prawie 137 tysięcy PIT-ów wyśle do swoich klientów Oddział ZUS w Biłgoraju. Wysyłka rozpoczęła się pod koniec stycznia. Na przełomie lutego i marca wszyscy adresaci powinni już mieć formularz podatkowy z ZUS.
PIT-y trafią do wszystkich osób, które w ubiegłym roku choć przez jeden dzień pobierały świadczenie z ZUS. Instytucja przygotowuje cztery rodzaje formularzy podatkowych: PIT-40A, PIT-11A, PIT-11 i PIT-8C.
PIT-40A dostanie każdy emeryt i rencista, który w ubiegłym roku w grudniu pobrał świadczenie z ZUS. Jest to gotowe roczne rozliczenie podatku. Osoba, która otrzyma PIT-40A, nie musi więc samodzielnie rozliczać się z urzędem skarbowym. Wyjątkiem są sytuacje, gdy rozlicza dodatkowe dochody, chce skorzystać z ulgi podatkowej lub przekazać 1 procent podatku organizacji pożytku publicznego. Wtedy powinna potraktować PIT z ZUS jak zwykłą informację o dochodach, wypełnić nowe zeznanie podatkowe, a potem złożyć je w urzędzie skarbowym.
Emeryci i renciści, którzy w grudniu 2016 roku nie pobierali już świadczeń, dostaną PIT-11A, czyli informację o dochodach. Taki druk dotrze również do osób, które poinformowały ZUS, że rozliczą się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem. PIT-11A otrzymają też osoby, które pobierały świadczenia chorobowe lub zasiłek macierzyński.
Do 3 marca każdy powinien dostać swoje rozliczenie lub informację o dochodach z ZUS. Jeśli do tego czasu PIT nie dotrze albo będzie trzeba wyjaśnić jego treść, Zakład prosi klientów o kontakt z tą placówką, która wypłacała świadczenie. Tam również, w uzasadnionych losowo sytuacjach, klient dostanie kopię formularza PIT.
Lublin, 31 stycznia 2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje i rozsyła swoim klientom cztery rodzaje formularzy PIT:
PIT-40A – roczne wyliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2016 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal pobierają to świadczenie.
PIT-11A – informacja o dochodach wystawiana dla osób, które nie pobierały wyżej wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia.
Formularz PIT-11A otrzymają również osoby, które w 2016 roku:
złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, czyli o 46,33 zł,
pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
nie miały pobieranych zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.
PIT-11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób uprawnionych, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej.
PIT-8C – informacja o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł. PIT-8C nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które (zgodnie z odrębnymi przepisami) otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz tych dzieci są wolne od podatku dochodowego.
mat. ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!