POWIAT Drogi w remoncie

Remontowana jest droga powiatowa Górno – Telatyn na odcinku Posadów – Telatyn.

Planowany zakres robót:
1) długość odcinków dróg do przebudowy – 5 400,00 m,
2) droga – jednojezdniowa, dwupasmowa,dwukierunkowa,
3) prędkość projektowa – 50 km/h,
4) przekrój szlakowy / drogowy /, tylko na odcinkach z chodnikiem – półuliczny,
5) szerokość pasów ruchu: 2 x 2,75 m lub 2 x 2,60 m,
6) nawierzchnia jezdni – bitumiczna,
7) chodniki istniejące i projektowane – z kostki brukowej betonowej,
8) zjazdy wg stanu istniejącego,
9) pobocza utwardzone, na szerokości 0,50 m oraz nie utwardzone o szerokości 0,75 m,
10) kategoria obciążenia ruchem – KR-2.

Przebudowa drogi jest dofinansowana w ramach operacji typu,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prace realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim.

mat. Powiat Tomaszowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!