TOMASZÓW Nowe władze Rady Społecznej szpitala

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski został powołany na stanowisko Sekretarza Rady Społecznej SP ZOZ, której posiedzenie odbyło się 2 kwietnia w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Społecznej Henryk Karwan Starosta Tomaszowski. Akty powołania na poszczególne stanowiska wręczył Adam Piasecki – przewodniczący Rady Powiatu. Zastępcą Przewodniczącego został wybrany Wojciech Żukowski – burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, a sekretarzem Dariusz Kozłowski – wójt Gminy Telatyn. Rada Społeczna pracuje w oparciu o roczny plan pracy zawierający główne kierunki działań i sposoby ich realizacji. Głównym jej zadaniem jest m.in. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach planu finansowego, regulaminu organizacyjnego oraz dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

mat. Starostwo Powiatowe w TL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!