TOMASZÓW Projekt nr 8 „Niepodległa ma 100 lat”

Trwa głosowanie do czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Rekomendujemy projekt nr 8 pt. „Niepodległa ma 100 lat”.

Można głosować tutaj:

http://www.tomaszow-lubelski.pl/index.php?id=311

Projekt zakłada zorganizowanie konferencji naukowej na temat odzyskania przez Polskę niepodległości.

Za ideę odpowiedzialni są członkowie Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, którzy zechcą zająć się pomocą przy przygotowaniach do konferencji.

Prelegentami będę m.in. naukowcy z Lublina i Siedlec oraz lokalni regionaliści.

Ponadto w planie projektu jest zorganizowanie wystawy poświęconej postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zaprojektowanie i wydrukowanie kart okolicznościowych dla mieszkańców miasta. Karta tematycznie związana będzie z pobytem Marszałka w Tomaszowie Lubelskim.

Autor projektu: Magdalena Malec-Tereszczuk /członek Towarzystwa/

Termin głosowania 12 lutego – 14 marca 2018 rok
Głosować można:

 • za pośrednictwem formularza elektronicznego
 • tradycyjnie, na papierowej karcie, którą będzie można oddać w punkcie głosowania – sekretariat Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57, p. 23,
 • korespondencyjnie na adres:
  Urząd Miasta Tomaszów Lubelski,
  ul. Lwowska 57,
  22-600 Tomaszów Lubelski.

Głosować mogą mieszkańcy miasta /osoba nie musi być zameldowana, jednak w formularzy musi podać adres tomaszowski/.

Liczy się tylko jeden głos.

Nie można głosować na więcej niż jeden projekt, inaczej głosy będą unieważniane.

Zasady głosowania

 1. Osoba głosująca wybiera 1 projekt,
 2. Wybór dokonywany jest poprzez zaznaczenie jednego „kółka” przy jednym z projektów wymienionych poniżej,
 3. Aby głos był ważny należy wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie,
 4. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 na karcie zaznaczono więcej niż jeden projekt,

 brak wpisu dotyczącego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL,

 wpisane na karcie imię i nazwisko, adres lub nr PESEL są nieczytelne,

 numer PESEL jest niepoprawny,

 na karcie do głosowania nie podpisano oświadczenia,

 głos został oddany po terminie głosowania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!