GMINA TOMASZÓW Złote gody

11 czerwca 2016 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie Lubelskim pod przewodnictwem księdza dziekana Czesława Grzyba, przy współudziale księdza proboszcza Parafii Ojca Pio Grzegorza Świtalskiego.
Następnie w budynku USC odbyło się spotkanie władz miejskich i gminnych na czele z Burmistrzem Miasta Tomaszowa Lubelskiego Panem Wojciechem Żukowskim i Wójtem Gminy Tomaszów Lubelski Panią Marzeną Czubaj-Gancarz z Jubilatami oraz ich Rodzinami.
Uroczystość została przygotowana przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim.
Wystąpienie okolicznościowe wygłosił kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim – Zenon Wiśniewski.
W trakcie uroczystości nastąpiła dekoracja par małżeńskich medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wręczenie okolicznościowych dyplomów, upominków i kwiatów.
Dekoracji par małżeńskich medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dokonali: Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego – Wojciech Żukowski i wójt gminy Tomaszów Lubelski – Marzena Czubaj-Gancarz.
Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP zostali udekorowani następujący Jubilaci:
Jadwiga i Stanisław Bender – 52-lecie pożycia małżeńskiego,
Zofia i Władysław Fus – 50-lecie pożycia małżeńskiego,
Stanisława i Seweryn Mielniczek – 50-lecie pożycia małżeńskiego,
Bogusława i Janusz Rechul – 53-lecie pożycia małżeńskiego
Genowefa i Janusz Semeniuk – 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Spotkanie z jubilatami zostało zwieńczone występem artystycznym zespołu „SONATA” – pod przewodnictwem kierownika muzycznego zespołu Anny Pilipiec.
mat. UG w TL/fot. A. Woch

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.