GRANICA Od dzisiaj odprawa szczegółowa, a nie minimalna jak dotychczas

Dzisiaj, 7 kwietnia, wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących przekraczania granicy zewnętrznej przez obywateli państw członkowskich UE. Przy wjeździe i wyjeździe na terytorium strefy Schengen będą oni poddawani odprawie szczegółowej, a nie minimalnej jak dotychczas. Nie zmieniają się zasady przekraczania granicy przez obywateli państw trzecich.

Kontrola minimalna polegała na potwierdzeniu tożsamości podróżnego oraz weryfikacji dokumentów pod kątem ich ważności i autentyczności. Zaostrzenie przepisów oznacza, że każdy podróżny będzie również sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest poszukiwany, nie obowiązuje go zakaz wjazdu na terytorium UE czy też – co najważniejsze – nie został zastrzeżony jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa czy porządku publicznego.

Obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza, mają od dziś wszystkie państwa członkowskie UE, nie tylko Polska.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy dotyczące przekraczania granic zewnętrznych ze względu na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

W zależności od lokalnych potrzeb i w oparciu o analizy dotyczące natężenia ruchu granicznego i prognozy na dany dzień, stosowana będzie zasada elastycznego planowania służby funkcjonariuszy, by w sytuacjach tego wymagających mogły zostać uruchomione dodatkowe stanowiska odpraw, a w przypadkach szczególnych – również stanowiska mobilne.

Straż Graniczna dołoży wszelkich starań, aby kontrola przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.

info.Nadbużański Oddział Straży Granicznej

fot. TPI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.