GRANICALubycza KrólewskaNa sygnale

HREBENNE Ujawnili tabletki z ekstraktem z konika morskiego

Bagaże z okazami CITES

  • Kolejne w ostatnich dniach chronione okazy CITES zatrzymali funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej. 
  • Podczas kontroli prowadzonych na przejściu granicznym w Hrebennem i w Oddziale Celnym Pocztowym w Lublinie ujawnili tabletki z ekstraktem z konika morskiego oraz muszlę przydaczni.
  • Przewóz przez granicę okazów roślin i zwierząt, które należą do gatunków zagrożonych wyginięciem, a także wykonanych z nich wyrobów (w tym np. przedmiotów pamiątkowych, medykamentów i suplementów diety), reguluje Konwencja Waszyngtońska CITES.

Ponieważ handel dzikimi zwierzętami i roślinami przekracza granice państw – na Służbie Celno-Skarbowej spoczywa obowiązek kontroli przewozu przez granicę tego typu okazów. 

Oddział Celny w Hrebennem

Ostatnio, w bagażach trojga podróżnych z Ukrainy, funkcjonariusze znaleźli kapsułki z ekstraktem z konika morskiego – łącznie 1200 szt. Konik morski, z uwagi na zagrożenie wyginięciem, objęty jest ochroną na podstawie konwencji CITES.

800 szt. tabletek specyfiku funkcjonariusze wykryli w bagażu pasażerki, która podróżowała autobusem relacji Ukraina – Polska. Kilka dni później 300 szt. tabletek znaleźli w bagażu mieszkańca Ukrainy, który granicę w Hrebennem przekraczał samochodem osobowym. Kolejne 100 szt. znajdowało się w bagażu innego podróżnego z Ukrainy, pasażera pojazdu osobowego.

Podróżni nie zgłosili specyfików przy kontroli celnej. Nie posiadali też odpowiednich dokumentów, na podstawie których wyroby z CITES można legalnie wwieźć do Unii Europejskiej.

Oddział Celny Pocztowy w Lublinie

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Oddziału Celnego Pocztowego w Lublinie kontrolują tysiące przesyłek z całego świata. Ostatnio w jednej z przesyłek wykryli muszlę przydaczni – okaz CITES. Towar zadeklarowany był w dokumentach jako upominek. Przesyłka nadana została w Ukrainie, a jej adresatką była mieszkanka województwa wielkopolskiego. Kobieta nie dostarczyła właściwego zezwolenia CITES na import okazu chronionego, w związku z czym muszla została zatrzymana do dalszego postępowania. 

Przewóz przez granicę okazów CITES

Przypominamy, że przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej lub wywóz z Unii Europejskiej okazów CITES jest możliwy na podstawie wydanych wcześniej zezwoleń i świadectw. Dokumenty takie wydawane są przez właściwe organy administracyjne państw, z których okazy są wywożone lub do których są przywożone. W Polsce jest to Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Nielegalny wwóz do UE okazów CITES

W styczniu 2024 r. funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej udaremnili już 7 przypadków nielegalnego wwozu na teren UE okazów CITES – jak na razie daje to naszej izbie pierwsze miejsce wśród 16 izb administracji skarbowej w kraju. Poza wspomnianymi tabletkami z wyciągiem z konika morskiego i muszlą przydaczni udaremniono też przewóz dwóch żywych papug (żako i mnicha nizinna).

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *