INFO Terytorialsi na ćwiczeniach zgrywających „Łążek 2019”

16 października w Łążku w powiecie janowskim odbyły się ćwiczenia zgrywające dla służb ratowniczych „Łążek 2019”. Grupa żołnierzy OT z batalionu zamojskiego, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz Nadleśnictwo Janów Lubelski wspólnie doskonalili swoje umiejętności z zakresu reagowania kryzysowego.

Ćwiczenia manewrowe odbyły się na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Łążek Ordynacki (gmina Janów Lubelski). Głównym organizatorem ćwiczeń „Łążek 2019” była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

Żołnierze OT z 25 batalionu lekkiej piechoty z Zamościa, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, przedstawiciele administracji samorządowej oraz Nadleśnictwo Janów Lubelski wspólnie ćwiczyli działania na wypadek pożaru lasu oraz zaginięcia osób. Celem szkolenia było sprawdzenie poziomu przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, współdziałanie z WOT i pozostałych służb ratowniczych w zakresie organizacji akcji poszukiwawczo – ratowniczych.

Zamojscy Terytorialsi podczas ćwiczeń mieli okazję doskonalić umiejętności z zakresu ewakuacji osób poszkodowanych ze strefy zagrożenia, prowadzenia działań poszukiwawczych osób zaginionych, udzielania pomocy medycznej poszkodowanym oraz zabezpieczania miejsca zdarzenia. W ćwiczeniach wykorzystano specjalistyczny sprzęt wojskowy – tzw. kompanijny moduł zadaniowy w tym, m.in. terenowe pojazdy sanitarne, quady, pilarki spalinowe oraz kontenerową elektrownię polową.

Ćwiczenia zgrywające z innymi służbami ratowniczymi są bardzo ważną częścią systemu szkoleniowego Terytorialsów. To sposobność do zdobycia nowych umiejętności, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim budowania gruntu pod współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi podczas katastrof i sytuacji kryzysowych w danym regionie.

mat.2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.