INFO Umowy o dzieło – raport ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjrzał się umowom o dzieło. Od początku roku prowadzi ich rejestr. Wynika z niego, że na umowach o dzieło pracowało w tym roku 11 tysięcy mieszkańców województwa lubelskiego.

Od 1 stycznia tego roku umowy dzieło trzeba zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS podsumował właśnie pierwsze dane z rejestru. – Nasze analizy pokazują, że wbrew przypuszczeniom w Polsce nie zawiera się rocznie kilku milionów umów o dzieło. Od 1 stycznia do 30 września otrzymaliśmy zgłoszenia ponad 1,2 mln umów o dzieło – komentuje prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. Najmniej zgłoszeń wpłynęło w styczniu, najwięcej w sierpniu i wrześniu.

Umowy o dzieło wykonywało w Polsce prawie 268 tys. osób dla niemal 61 tys. podmiotów. Wykonawcy umów to głównie osoby w wieku 20-49 lat, największą grupę stanowią wśród nich trzydziestolatkowie. Większość umów nie przekraczała 9 dni. Najwięcej dzieł zamawiali przedsiębiorcy z branży edukacyjnej. Ponad połowa podmiotów oferujących umowy o dzieło to niewielkie firmy, które ubezpieczają do 9 osób.

Umowy o dzieło w woj. lubelskim

W województwie lubelskim ponad 2,4 tys. podmiotów zgłosiło w sumie 21,6 tys. umów o dzieło. Osób wykonujących takie umowy było w regionie 11 tysięcy. Wśród zamawiających najwięcej było przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz badania i analizy techniczne. Na drugim miejscu były podmioty administracji publicznej oraz polityki gospodarczej i społecznej. Na trzecim – działalność organizacji członkowskich, a dalej edukacja i działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

Nie każde dzieło ze zgłoszeniem

Obowiązek rejestrowania umów o dzieło dotyczy umów zawartych najwcześniej od 1 stycznia 2021 roku. Zgłoszenie wysyłają do ZUS podmioty, które zamawiają wykonanie dzieła – płatnicy składek lub osoby fizyczne. Nie każde dzieło podlega rejestracji w ZUS. Rejestr nie obejmuje m.in. umów zawieranych z własnym pracodawcą lub wykonywanych przez firmę w ramach jej działalności.

Umowy o dzieło – raport ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjrzał się umowom o dzieło. Od początku roku działa ich rejestr. W tym czasie umowy o dzieło wykonywało 11 tysięcy mieszkańców województwa lubelskiego. Umowy są zwykle krótkie i korzystają z nich osoby młode.

Od 1 stycznia tego roku umowy dzieło trzeba zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS podsumował dane z rejestru umów za okres pierwszych dziewięciu miesięcy (do końca września 2021 roku). – Nasze analizy pokazują, że wbrew przypuszczeniom w Polsce nie zawiera się rocznie kilku milionów umów o dzieło. Od 1 stycznia do 30 września 2021 r. otrzymaliśmy zgłoszenia ponad 1,2 mln umów o dzieło – mówi prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. W analizowanym okresie najmniej zgłoszeń wpłynęło do ZUS w styczniu (60,4 tys.), a najwięcej w sierpniu (167,7 tys.).

Wykres 1: Liczba umów o dzieło zgłoszonych w okresie styczeń-wrzesień 2021 r.

Umowy o dzieło zarejestrowało w sumie 60,7 tys. podmiotów z całej Polski. Liczba osób zatrudnionych na umowach o dzieło zgłoszonych w ZUS sięgnęła 267,9 tys. Jest mniejsza od łącznej liczby umów o dzieło w rejestrze, bo ta sama osoba może ich wykonywać znacznie więcej niż jedną. Najwięcej wykonawców dzieł, bo prawie 37 tys. osób, zgłosiły podmioty działające w branży edukacyjnej. Większość umów trwała maksymalnie 9 dni, a średni okres wykonywania umowy wynosił ok. 22 dni.

Wykonawcy dzieł to w niewielkiej przewadze mężczyźni (53,4 proc.). Wśród zatrudnionych w tej formie największą grupę stanowili trzydziestolatkowie (25,2 proc.), nieco mniej było dwudziestolatków (22,5 proc.) i czterdziestolatków (21,1 proc.).

Wykres 2: Wiek wykonawców umów o dzieło zgłoszonych od stycznia do września 2021 r.

Ponad połowa podmiotów oferujących umowy o dzieło (57 proc.) to niewielkie firmy, które ubezpieczają do 9 osób.

Najwięcej wykonawców umów o dzieło oraz podmiotów, które oferują taką pracę, było w województwie mazowieckim. W sumie więcej niż co czwarty wykonawca i co czwarty zamawiający byli z Mazowsza. Jeśli jednak spojrzeć na liczbę zgłoszonych umów w przeliczeniu na liczbę płatników składek na danym terenie, to pod tym względem przoduje województwo śląskie (ponad 16,9 tys. umów na każde 10 tys. płatników).

Umowy o dzieło w województwie lubelskim

W województwie lubelskim ponad 2,4 tys. podmiotów zgłosiło w sumie 21,6 tys. umów o dzieło. Osób wykonujących takie umowy było w regionie 11 tysięcy.

Nie ma jednej branży, w której przedsiębiorcy wyraźnie częściej rejestrowaliby umowy o dzieło. Zgłoszenia rozkładają się tu dość równomiernie. W województwie lubelskim wśród zamawiających najwięcej było przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz badania i analizy techniczne (8,3 proc.). Na drugim miejscu były podmioty administracji publicznej oraz polityki gospodarczej i społecznej (7,5 proc.). Na trzecim działalność organizacji członkowskich (6,1 proc.), dalej: edukacja (5,9 proc.) i działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (5,7 proc.).

Zgłaszanie umów do ZUS

Obowiązek rejestrowania umów o dzieło dotyczy umów zawartych najwcześniej od 1 stycznia 2021 roku. Zgłoszenie wysyłają do ZUS podmioty, które zamawiają wykonanie dzieła – płatnicy składek lub osoby fizyczne.

Na rejestrację jest 7 dni od zawarcia umowy. Służy do tego nowy formularz ZUS RUD. Można go przekazać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, pocztą lub w placówce. W zgłoszeniu trzeba podać dane zamawiającego i wykonawcy, przedmiot dzieła oraz daty: zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy.

Obowiązek rejestracji nie dotyczy umów o dzieło zawartych z własnym pracownikiem lub wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy. Nie należy też zgłaszać umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonywanie usług, które wchodzą w zakres ich działalności.

Pełen raport ZUS z rejestru umów o dzieło dostępny jest na stronie www.zus.pl.

 Małgorzata Korba/rzecznik ZUS w województwie lubelskim

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.