INFO Zmiany w TAX FREE od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia duże zmiany w TAX FREE dla podróżnych

1.Kupujesz
Kupuj w punktach sprzedaży oznaczonych logo TAX FREE. Pamiętaj, że prawo do zwrotu VAT nabywasz przy zakupie towarów za min. 200 zł u jednego sprzedawcy.
2. Sprzedawca rejestruje TAX FREE
Zgłoś sprzedawcy chęć skorzystania z TAX FREE.
Wybierz sposób zwrotu podatku (bezgotówkowy, gotówkowy).
Wybierz formę dokumentu TAX FREE:
• elektroniczna wersja na Twój e-mail, np. w formacie pdf,
• wydruk.
Twój dokument TAX FREE jest przekazywany na granicę.
3. Wywozisz za granicę
ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ CZY POSIADASZ:
• dokument elektroniczny na urządzeniu mobilnym lub
• wydrukowany dokument TAX FREE oraz
• wszystkie zakupione towary ujęte w dokumencie TAX FREE
– jeżeli NIE – zgłoś to na granicy.
NA GRANICY:
• pokaż funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej swoje
dokumenty TAX FREE (wydrukowane lub na urządzeniu
mobilnym),
• poinformuj, których towarów brakuje,
• przedstaw wywożony towar (na żądanie),
• system TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie
wywozu dla wszystkich okazanych dokumentów TAX FREE,
• na żądanie otrzymasz pieczęć POLSKA – CŁO
na wydrukowanych dokumentach TAX FREE.
WAŻNE:
• Dokumenty TAX FREE wystawione w innym państwie
członkowskim zostaną zarejestrowane w systemie TAX FREE.
Potwierdzeniem wywozu towarów w tym przypadku będzie
odcisk pieczęci POLSKA – CŁO.
• Jeżeli opuszczasz terytorium Unii Europejskiej z terenu innego
państwa członkowskiego niż Polska musisz posiadać papierowe
dokumenty TAX FREE. Na nich będzie potwierdzony wywóz
towarów zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
4. Otrzymujesz zwrot podatku VAT
• korzystaj z bezgotówkowej formy zwrotu podatku,
• gotówkę musisz odebrać u sprzedawcy osobiście,
• pamiętaj, nie możesz zmienić raz wybranej formy zwrotu
podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.