KRYNICE/TYSZOWCE Promesy przekazane

Mariusz Zając – burmistrz Tyszowiec oraz Janusz Bałabuch – wójt gminy Krynice odebrali promesy z rąk wojewody lubelskiego.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wraz z wicewojewodą Robertem Gmitruczukiem przekazali samorządowcom promesy dotacji celowych na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych oraz związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją.
Ponadto przedstawiciele 7 jednostek samorządu terytorialnego podpisali umowy na realizację zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-19”.
Promesy ministra spraw wewnętrznych i administracji otrzymało 20 jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego na łączną kwotę 2 mln 945 tys. zł.
Na realizację 16 zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniem, powstałych w infrastrukturze komunalnej w latach 2014-2015, dotacje celowe w kwocie 2 mln 165 tys. zł przyznano 13 gminom i 3 powiatom.
Z powiatu tomaszowskiego promesy otrzymały gminy: Krynice i Tyszowce.
Natomiast kwota 780 tys. zł. Ma zostać przeznaczona na 5 zadań związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją, powodowaną nagłymi spływami wód opadowych i roztopowych.
Środki trafią do 5 gmin (Dzwola, Stary Zamość, Fajsławice, Turobin oraz Godziszów).
W sumie w 2016 r. 42 jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego otrzymały promesy dotacji na realizację 46 zadań, na łączną kwotę 6 mln 996 tys. zł.

zajac_promesa
mat. LUW w Lublinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.