ŁASZCZÓWKA 100-lecie szkoły

25 maja był ważnym dniem dla naszej społeczności Zespołu Szkół Publicznych w Łaszczówce.
Tego dnia obchodziliśmy 100-lecie założenia i działania naszej placówki. Jak podaje najstarsza kronika szkolna:
„31 grudnia 2015 roku mieszkańcy dwóch wsi: Łaszczówka i Sznury uchwalili uruchomienie szkoły polskiej z finansów własnych, na co mieli dawać składki 25 (dwadzieścia pięć) kopiejek z morga, utrzymywać z tych funduszy nauczyciela i pokrywać wydatki związane z prowadzeniem szkoły.
Uchwała mieszkańców miała obowiązywać od dnia 1 maja 1916 roku.”
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez dziekana naszego dekanatu ks. Grzegorza Habroza. W mszę świętą zaangażowani byli uczniowie, nauczyciele, nauczyciele – emeryci i rodzice. W trakcie mszy został odczytany i przekazany na ręce proboszcza
Akt Zawierzenia Bogu w Trójcy Jedynemu społeczności szkolnej Zespołu Szkół Publicznych w Łaszczówce.
Po mszy, rozpoczęła się część oficjalna naszego święta. Na sali zebrali się uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.
Wśród nich byli: Wójt gminy Tomaszów Lubelski, Kurator lubelski p. Ryszard Golec, Kierownik zamiejscowego oddziału kuratorium w Zamościu – p. Jan Lelonek, Starosta powiatu tomaszowskiego – p. Jan Kowalczyk, Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego – p. Wojciech Żukowski, były wójt gminy Tomaszów Lubelski – p. Antoni Wawryca oraz Przewodniczący Rady Gminy – p. Adam Korzeń. Nie zabrakło także dyrektorów szkół zaprzyjaźnionych z naszej gminy, przedstawicieli miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, nauczycieli – emerytów, nauczycieli pracujących w szkole na przestrzeni lat oraz osób związanych z naszą szkołą i miejscowością. Obecna była także dyrektor Gminnego Domu Kultury w Podhorcach – p. Kinga Łuczak oraz miejscowe władze w osobach sołtysa i radnej.
Uroczystość rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkól Publicznych pan Józef Augustyniak, który powitał przybyłych gości oraz przedstawił rys historyczny placówki.
Następnie odbyły się przemówienia i życzenia kierowane dla naszej społeczności szkolnej. Głos zabrali wyżej wymienieni goście, którzy gratulowali szkole tak pięknego jubileuszu. Życzenia złożyła także dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Podhorcach – p. Stanisława Malinowska oraz emerytowana nauczycielka – pani Janina Roczniak, która opowiedziała kilka swoich wspomnień związanych ze szkołą.
Kolejną częścią była część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkołach: tych obecnych i absolwentów.
Mogliśmy posłuchać naszej byłej uczennicy – Klaudii Krawczyk w repertuarze „Czas nas uczy pogody” i „Tango Tandresse”. Wysłuchaliśmy historii szkoły zapisanej w najstarszej kronice przedstawionej przez absolwentki Magdalenę Krawczyk i Magdalenę Bojarską oraz Macieja Wojciechowskiego – obecnego ucznia szkoły.
Ważną częścią uroczystości było odczytanie i przekazanie na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Listu Intencyjnego w sprawie ubiegania się o nadanie imienia i sztandaru szkoły.
Uczniowie z tej okazji recytowali wiersze okolicznościowe, przygotowali montaż słowny prezentujący sylwetkę naszego kandydata na patrona szkoły – Jana Kochanowskiego.
Następnym punktem programu był występ Szkolnego Koła Teatralnego, które zaprezentowało realia szkolne. Artyści przedstawili jak uczniowie uczyli się dawniej, jakie stosowano kary w szkole, jak ubierano się do szkoły. Dla kontrastu pokazano realia szkoły współczesnej.
Na koniec uroczystości swój taniec zaprezentowali najmłodsi uczniowie. Wykonali pięknego krakowiaka, który wzbudził aplauz publiczności.
Głównymi konferansjerami podczas całej części artystycznej byli: przewodniczący szkoły – Michał Bobko oraz zastępca – Aneta Koniuszko.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości składamy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA.
Bez was obchody naszego święta nie byłyby tak udane.
mat. UG w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.