LUBELSKIE Wojewoda przejął od starostów zwierzchnictwo nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi

KOMUNIKAT WOJEWODY LUBELSKIEGO
 
Informuję, że w związku ze zmianą przepisów prawa z dniem 15 marca br. wojewoda przejął od starostów zwierzchnictwo nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi, którzy od tego dnia stali się organami rządowej administracji zespolonej w województwie.
 
Powyższe ma na celu skuteczniejszą realizację zadań i koordynację działań powiatowych służb inspekcji sanitarnej na terenie województwa, zwłaszcza w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń.
 
Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

info. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.