LUBYCZA KRÓLEWSKA Spotkania międzynarodowe

W dniach 2-6 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Lubyczy Królewskiej odbywa się trzecie spotkanie szkół partnerskich realizowanego w latach 2016-2018 projektu „Międzykulturowa Komunikacja – Łamanie Stereotypów Erasmus +”, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+ Akcja KA 2 Partnerstwa Strategiczne. Koordynatorem projektu jest Grecja. Partnerami są szkoły z Rumunii, Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Litwy, Bułgarii, Polski, Włoch.
Celem realizowanego projektu jest wymiana doświadczeń kulturowych, poszerzanie wiedzy na temat historii i kultury własnego kraju oraz krajów partnerskich. Uczestnicy projektu, w ramach realizowanych zadań, starają się w swoich szkołach kształtować postawy tolerancji wśród młodych ludzi i krzewić ideę łamania stereotypów.
Do Lubyczy Królewskiej przyjechały 32 osoby z siedmiu państw. Są to nauczyciele z Grecji, Litwy, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Włoch. Przed urzędem burmistrz miasta – Tomasz Leszczyński przywitał gości. Następnie odbył się uroczysty przemarsz do szkoły. Część artystyczna rozpoczęła się od odgrywania hymnów państw, których przedstawiciele przyjechali do naszego pięknego miasta. Potem głos zabrała – Bożena Ziembińska – dyrektor Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej i koordynator projektu z Grecji Dimitris Chelmes. Później sekretarz miasta – Marek Kellner przedstawił krótką historię naszej miejscowości. Kolejnym punktem programu była część artystyczna. Jako pierwsi występowali uczniowie klasy III gimnazjum tańcząc poloneza. Następnie zaproszeni goście, uczniowie oraz dyrektorki wspólnie odtańczyli „chodzonego”. Wysłuchaliśmy również piosenek „To i hola”, „Laura i Filon’’ oraz „ Hej, bystra woda’’, które zaprezentowały nasze koleżanki. Później obejrzeliśmy krótką historię naszej szkoły. Przedstawiciele klas pierwszych gimnazjum zatańczyli krakowiaka oraz polkę lubelską. Między tymi występami zaprezentował się zespół wokalno-ludowy ,,Pogranicze’’.
Cała uroczystość zakończyła się odtańczeniem ,,Zorby’’ przez uczniów i rodziców. Mamy nadzieję, że mile spędzone chwile pozostaną na długo w pamięci uczestników wydarzeń.
Laura Goch/kl. V ,,b’’/fot. Barbara Jamborko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.