NAROL Nabór do szkoły muzycznej

Szkoła Muzyczna w Narolu – pierwsza taka w kraju.
Rusza nabór uzupełniający do klas wokalno-instrumentalnych w Niepublicznej Szkole Muzycznej I st. w Narolu. Szkoła ma w swojej ofercie oprócz klas instrumentalnych, klasę śpiewu solowego – co
jest ewenementem na skalę kraju, ponieważ w państwowym szkolnictwie muzycznym I-go stopnia nie ma klas śpiewu solowego. Szkoły państwowe II st. przyjmują do klas wokalnych młodzież dopiero od 16 roku życia.

A co z dziećmi?
NSM I st. w Narolu z powodzeniem wypełnia tę lukę na naszym terenie w szkolnictwie artystycznym I stopnia.
Uczniowie klas wokalnych dodatkowo uczęszczają na zajęcia obowiazkowe z fortepianu oraz zajęcia grupowe z kształcenia słuchu. Ponadto młodzi adepci sztuki muzycznej obowiązkowo uczestniczą w koncertach semestralnych i końcoworocznych.


Szkoła wydaje świadectwa promocyjne oraz świadectwo ukończenia szkoły artystycznej I st. po pozytywnym zdaniu komisyjnych egzaminów kończących dany cykl nauczania.
Dyrektorem Szkoły Muzycznej w Narolu jest mieszkanka Tomaszowa Lubelskiego Katarzyna Maziarczyk, wokalistka, uczestniczka VII edycji "The Voice of Poland", absolwentka wokalistyki „Jazz i muzyka estradowa” na Wydziale Artystycznym UMCS oraz Edukacji Artystycznej na tym samym wydziale.
Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Narolu jest pierwszą w kraju szkołą muzyczną I stopnia z wokalnym profilem nauczania.
W przypadku dużego zainteresowania edukacją wokalno-instrumentalną swoich pociech ze strony mieszkańców Tomaszowa, dyrekcja szkoły nie wyklucza możliwości utworzenia filii bądź oddziału szkoły w Tomaszowie lub.
Więcej informacji na stronie szkoły: szkolamuzyki.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *