RACHANIE Gminne Święto Truskawki [FOTO]

16 czerwca 2019 roku w Rachaniach odbyło się V Gminne Święto Truskawki.

Organizatorem był Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach. Współorganizatorami były szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia z terenu gminy Rachanie.

Gmina Rachanie jest jednym z większych zagłębi truskawkowych w województwie, dlatego zasadne jest organizowanie tego święta i odpowiednia okazja, aby je podsumować. Po oficjalnym otwarciu przez Wójta Gminy Rachanie – Pana Romana Miedziaka i wystąpieniu zaproszonych gości – odbył się blok imprez artystycznych, w którym zaprezentowały się: przedszkolaki i uczniowie ZS w Michalowie, uczniowie SP w Wożuczynie i uczniowie SP w Rachaniach. Były też występy artystyczne zespołów ludowych z terenu gminy i powiatu. Podczas festynu stowarzyszenie „Natura i My” oraz „Grupa Animatorów” z Rachań prowadzili konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży. Nie zabrakło atrakcji towarzyszących, takich jak: kiermasz truskawek i produktów kulinarnych kół gospodyń wiejskich z terenu gminy, wystawy rękodzieła artystycznego twórców ludowych, stoisk gastronomicznych, placu zabaw dla najmłodszych i smacznej grochówki dla uczestników festynu. Program wypełniony różnymi formami rozrywki od początku do końca imprezy pozwolił mieszkańcom Rachań i okolic na ciekawe i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Na zakończenie odbył się koncert i zabawa dla uczestników festynu z zespołem Pryzmat
Stanisław Seńko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.