SIEMIERZ Dzień Matki w Siemierzu

W niedzielę 14 maja 2017 roku odbył się koncert z okazji Dnia Matki. Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Miłośników Siemierza a ze specjalnym programem wystąpił Zespół Artystyczny,,SONATA” z Tomaszowskiego Domu Kultury.
Koncert rozpoczęła wierszem ,,Zamiast kwiatów”, autorstwa(zaprzyjaźnionego ze stowarzyszeniem, byłego nauczyciela SP w Siemierzu w 1981 r.) Pana Henryka ŻydkaKatarzyna Gargol.Wiersz ten był podziękowaniem dla wszystkich mam za ich trud w życiu codziennym.
Następnie Prezes Stowarzyszenia Pani Wiesława Miazga powitała wszystkich obecnych na koncercie:
szczególnie obecne mamy (także te przyszłe),
– Wójta Gminy Rachanie, Pana Romana Miedziaka
Radną Powiatu, Panią Teresę Semczyszyn
Przewodniczącego Rady, Pana Zbigniewa Żdana
zespół,,SONATA”, którego menadżerem jest Pani Janina Krawczyk a kierownikiem muzycznym Pani Anna Pilipiec.
Zapraszając do wysłuchania koncertu, Pani prezes wyraziła słowami istotę dzisiejszego spotkania – ,,To osoba jedyna, która w szczęściu i nieszczęściu stać będzie przy tobie, która Cię urodziła, wychowała, wspierała w każdej sytuacji i nadal wspierać będzie, która przez 9 miesięcy nosiła Cię pod sercem, opiekowała się w zdrowiu i chorobie. Oznacza najbliższa osobę która kocha bezwarunkowo a gdyby zaistniała taka potrzeba poświeciłaby życie za ciebie. To słowo najpiękniejsze na świecie, od którego robi się ciepło na sercu: – MAMA, MATEŃKA, MAMUSIA.
Zespół zaprezentował słynne utwory muzyki polskiej oraz znane wszystkim melodie biesiadne, do których uczestnicy koncertu chętnie śpiewali.Repertuar był różnorodny, ale największe wzruszenia wywołały piosenki o mamie m.i.n ,,Uśmiechnij się Mamo”. Największy aplauz publiczności wywołał jednak występ Pań w piosence ,,Ech cyganko”. Słuchaczami koncertu byli mieszkańcy Siemierza a także okolicznych miejscowości: Wożuczyna, Wożuczyna – Cukr. czy Rachań. Niedzielny koncert przebiegł w miłej atmosferze, dostarczył wiele wzruszeń nie tylko dla mam, ale także dla wszystkich gości.
Ogromne podziękowania składamy wszystkim tym którzy przyczynili się do zorganizowania niedzielnego koncertu:
– Panu Damianowi Żukowi z zespołu ,,EFFEKT”, za nagłośnienie koncertu
– Panu Jerzemu Wawrzyńskiemu za scenografię i wystrój sali
– dwóm osobom anonimowym za wkład finansowy – sponsoring koncertu
– członkom stowarzyszenia (szczególnie Pani Annie Urban, za przygotowanie poczęstunku)
Stowarzyszenie Miłośników Siemierza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.