SIEMIERZ Wiesława Miazga ponownie sołtysem

Wiesława Miazga nadal będzie pełniła funkcję sołtysa Siemierza (gm. Rachanie). Tak zadecydowali mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 18 lutego 2019 roku.

W zebraniu uczestniczyło 86 osób uprawnionych do głosowania. Na stanowisko Sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Panie – Wiesławę Miazga oraz Annę Urban. Po tajnym głosowaniu Sołtysem została Wiesława Miazga uzyskując 56 głosów.
Następnie mieszkańcy zadecydowali o wyborze 4 członków Rady Sołeckiej z pośród 8 zgłoszonych kandydatur.
Skład nowej Rady Sołeckiej tworzą:
1. Jan Brzezicki
2. Waldemar Stopa
3. Waldemar Miazga
4. Grzegorz Szewczuk
Spotkaniu przewodniczył Wójt Gminy Rachanie – Roman Miedziak a nad przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie:
– Monika Kot
– ks. kanonik Julian Brzezicki
– Ryszard Miazga
Podczas zebrania poruszone zostały również bieżące sprawy a wójt zapoznał mieszkańców z planem działania na 2019 rok.
Najważniejszą inwestycją będzie budowa parkingu przy kościele filialnym w Siemierzu oraz dokończenie wymiany stolarki okiennej w świetlicy.
mat. Stowarzyszenie Miłośnika Siemierza i Okolic

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.