SUSIEC 25 par świętowało Złote Gody

24 listopada 2016 roku w Suścu odbyła się uroczystość poświęcona parom małżeńskim, które doczekały Złotych Godów.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele Parafialnym w Suścu. Dalsza część odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu.
Po przywitaniu gości przez dyrektora GOK – Joannę Kowalczuk część artystyczną przedstawiły: „Orkiestra Dęta przy Zespole Szkól Publicznych w Suścu” prowadzona przez Janusza Kiecanę i 10 Drużyna Harcerska „Traperski Krąg” w Suścu prowadzona przez Annę Rojek.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki – rzywitał zebranych jubilatów i zaproszonych gości w osobach:
Jana Kowalczyka – Starostę Tomaszowskiego
Leszka Ważnego – przewodniczącego Rady Gminy Susiec
Tadeusza Suskiego – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tomaszowskiego i zarazem Sekretarza Gminy Susiec. Podziękował też Januszowi Kiecanie i Annie Rojek za zaangażowanie w działalności kulturalnej na rzecz Gminy Susiec.
W swym wystąpieniu podkreślił wartość jaką stanowią takie małżeństwa dla młodego pokolenia. Szczególną uwagę zwrócił na fakt, że stanowią one ostoję wartości rodzinnych, a często wiary i patriotyzmu. Wyraził szacunek za utrzymanie wspólnych więzi, często w trudnych okresach minionych lat. Pożyczył szczęścia, oraz wielu lat wspólnego życia i dużo zdrowia.
W dalszej części zabrał głos Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk. Podziękował za zaproszenie i ciepłą atmosferę z jaką go przyjęto. Stwierdził, że cieszy się z pobytu z zebranymi i że z zazdrością patrzy na kondycję jubilatów, podkreślając że z jednym z nich gra w piłkę siatkową. Pogratulował długoletniego pożycia małżeńskiego i pożyczył zdrowia, zadowolenia z dzieci i wnuków oraz wszystkiego najlepszego.
W kolejnym punkcie kierownik Stanu Cywilnego w Suścu Piotr Najda przedstawił 25 par małżeńskich z terenu Gminy Susiec, którym Prezydent RP na wniosek Wójta Gminy Susiec przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Odznaczenia otrzymali:
Maria i Jan Bury
Marianna i Władysław Duńcowie
Kazimiera i Andrzej Gąsiorowie
Irena i Leon Gierczakowie
Janina i Tadeusz Głazowie
Halina i Bogdan Goralowie
Wanda i Jan Hałasowie
Aniela i Stefan Jadczyszynowie
Krystyna i Tadeusz Kolbusowie
Cecylia i Józef Koprowie
Danuta i Józef Kozyrowie
Kazimiera i Jan Lipianowie
Janina i Józef Łasochowie
Marianna i Edward Łasochowie
Joanna i Marian Mazurkowie
Kazimiera i Jerzy Mrozowie
Krystyna i Mieczysław Nieściorowie
Marianna i Józef Pastuszkowie
Halina i Józef Piwkowie
Ksaweryna i Franciszek Szwedowie
Krystyna i Józef Ważni
Helena i Jan Wiatrzykowie
Maria i Edward Wójtowiczowie
Jadwiga i Tadeusz Zatorscy
Krystyna i Adam Zawiślakowie
Po oficjalnej uroczystości odbyła się część nieoficjalna ze skromnym posiłkiem. W trakcie jej trwania głos zabrał Sekretarz Gminy Susiec Tadeusz Suski. Stwierdził że docenia wkład pracy jaki zebrani włożyli w budowę ojczyzny i Gminy Susiec. Dołączył się do życzeń jak najdłuższego bycia razem i zdrowia.
Ze strony udekorowanych głos zabrał Tadeusz Głaz – wieloletni nauczyciel i Radny Rady Gminy Susiec. Podziękował przybyłym gościom za obecność, a wójtowi oraz pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy Susiec za pamięć, za życzliwość i oprawę uroczystości. Osobiście odniósł się do słów Starosty, mówiąc że w piłkę jeszcze zagrają. Na zakończenie zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie. Na tym uroczystość zakończyła się.
Życzmy im aby nikogo, kto jest na tym zdjęciu jak najdłużej nie zabrakło.
mat. fb/zbigniewnaklicki

susiec_50_lat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.