Susiec

SUSIEC Kombatancki opłatek

Pokój na ziemi. Życzliwość pomiędzy ludźmi. Oto posłannictwo Bożego Narodzenia, odwieczne posłannictwo, o którym śpiewają organy w kościołach i które wydzwaniają dzwony w dzwonnicach…
W sobotę 16 stycznia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się kolejny kombatancki opłatek Gminnego Koła ZW RP i BWP w Suścu, w którym uczestniczyło ponad 80 kombatantów z gminy Susiec oraz Rudy Różanieckiej.
Oprócz kombatantów i harcerzy, na sali widowiskowej zgromadzili się zaproszeni goście: starosta tomaszowski Jan Kowalczyk, prezes ZKRP i BWP Okręg Zamość Władysław Bednarczyk, wójt gminy Zbigniew Naklicki, sekretarz UG Tadeusz Suski, proboszcz parafii Majdan Sopocki ks.dr Krzysztof Śniosek, proboszcz parafii Huta Różaniecka ks.dr Marek Barszczowski oraz ks. Włodzimierz Kwietniewski z tejże parafii, przewodniczący Rady Gminy Leszek Ważny, dyrektor GOK w Suścu Joanna Kowalczuk, wicedyrektor ZSP w Suścu Andrzej Rojek, leśniczy Nadleśnictwa Józefów Jan Haczykowski, mgr Iwona Ferenc oraz phm.Anna Rojek ze swoją drużyną.
Uroczyste spotkanie otworzył Edward Trześniowski – prezes Gminnego Koła, który na wstępie wszystkich powitał i złożył serdeczne życzenia noworoczne. Po tym nastąpiły odznaczenia i okolicznościowe przemówienia. Za współdziałanie i aktywność społeczną na rzecz Związku Kombatantów RP i BWP w Zamościu Brązową Odznaką zostali odznaczeni: ks.dr Krzysztof Śniosek, wiceprezes zarządu KG w Suścu Henryk Kajtel, przewodniczący Komisji Rewizyjnej KG Roman Ważny, członek pocztu sztandarowego Władysław Sitarczyk, sekretarz zarządu KG Korzeniowska Aniela, wójt Zbigniew Naklicki, sekretarz UG Tadeusz Suski. Następnie była krótka modlitwa, dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń, które jest symbolem pojednania, znakiem przyjaźni, miłości i pokoju a przede wszystkim wybaczania . Koło Gminne ZKRP i BWP z wielkim pietyzmem od lat kultywuje spotkania opłatkowe, które wyrażają chęć przebywania razem, przez co wspólnie odtwarzamy po raz kolejny te same rytuały, co jest sensem świąt bożonarodzeniowych. To właśnie te święta dają nam poczucie pewnej ciągłości i przynależności do zbiorowej tradycji. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kombatantów w ubiegłym roku. Prezes Władysław Bednarczyk odczytał sprawozdanie z realizacji ważniejszych zadań kombatanckich Okręgu Zamojskiego w 2015 r, w skróconym zarysie przedstawił również niektóre dane za okres 16 lat, tj. od listopada 1998 do 2015 roku. Obecnie ZKRP i BWP Okręg Zamojski liczy 38 kół terenowych, w tym 7 kół miejskich i 31 Kół Gminnych, w których obecnie jest ponad 3 tys. członków.
Oprawę artystyczną tego spotkania w postaci koncertu Pieśni Żołnierskich przygotowała jak co roku 10.DH „Traperski Krąg”. Było to miłe dla obydwu stron, harcerzy, jak i kombatantów, gdyż susiecka „dziesiątka” jest z tymi osobami od początku organizowania takich spotkań opłatkowych, podczas których we wzniosłej atmosferze spotyka się kilka pokoleń. Niestety, wraz z biegiem lat coraz więcej ubywa tych zacnych kombatantów, co widać najbardziej na takich opłatkowych, gdzie stawiają się wszyscy. Szczere uznanie kierujemy do tych, którzy zostali i tak aktywnie jeszcze uczestniczą w naszym życiu społecznym, przez co rozbudzają patriotyzm w nas, młodych osobach, które ciągle poszukują autorytetów i właściwych dróg do przebycia! Miłym akcentem występu „dziesiątki” było wystąpienie najmłodszej członkini drużyny – sześciolatki Lenki Gęborys, która wystąpiła z piosenką „To zuchy” dedykowaną dla wszystkich uczestników spotkania, czym podbiła serca publiczności. Za uatrakcyjnienie spotkania opłatkowego susieccy harcerze otrzymali cukierkowy poczęstunek od prezesa Edwarda Trześniowskiego oraz wójta gminy Zbigniewa Naklickiego.
Czuwaj!

phm.Anna Rojek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *