TOMASZÓW Bryg. Andrzej Mandziuk przeszedł na emeryturę

27 lutego 2020 r. po ponad 32 latach służby na zaopatrzenie emerytalne przeszedł bryg. Andrzej Mandziuk – Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim.

W uroczystości uczestniczyli: Lubelski Komendant Wojewódzki PSP
w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski, Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Piotr Zmarz, Starosta Tomaszowski Henryk Karwan, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, władze samorządowe z terenu powiatu tomaszowskiego, byli komendanci wojewódzcy PSP w Zamościu wraz z emerytowaną kadrą oficerską, byli i obecni komendanci miejscy
i powiatowi PSP, księża dziekani i księża kapelani straży pożarnych, przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych szczebla wojewódzkiego i powiatowego, przedstawiciele Policji, Straży Granicznej i Administracji Lasów Państwowych, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy z terenu powiatu, przedstawiciele emerytów pożarnictwa, przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych
z terenu powiatu tomaszowskiego oraz strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim.

Od dnia 28 lutego 2020 r. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim
st. bryg. Mirosławowi Michońskiemu.

Andrzej Mandziuk w roku 1987 ukończył naukę w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie i rozpoczął w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, gdzie w roku 1989 uzyskał tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego chorążego. Służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Tomaszowie Lubelskim rozpoczął 1 września 1989 roku i z tą jednostką związany był przez następne ponad 30 lat pracując w podziale bojowym, następnie na Powiatowym Stanowisku Kierowania jako oficer ds. technicznych, a od 1 września 2004r. jako dowódca JRG.

Z dniem 14 maja 2009r. powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego, a od 1 września 2017r. na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w roku 2000 ukończył SGSP w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa oraz roku 2003 studia II stopnia uzyskując tytuł magistra inżyniera na wydziale Ochrony Środowiska, obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kierunek Inżynieria Kształtowania Środowiska Naturalnego.

Podczas ponad 32 letniej służby uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych m.in. w sierpniu 1992 roku podczas pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej.

Przez 16 lat sprawował funkcje dowódcze związane z organizowaniem i kierowaniem działaniami ratowniczymi. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m.in.: brązowym Krzyżem Zasługi, srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Srebrnym Medalem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Do największych sukcesów osiągniętych wraz ze współpracownikami, zalicza w pierwszej kolejności wypracowanie właściwych relacji z jednostkami samorządowymi, środowiskiem ochotniczego pożarnictwa oraz służbami
i instytucjami współdziałającymi, co ma decydujący wpływ na sprawne organizowanie działań ratowniczych i prawidłowe funkcjonowanie komendy. Dzięki wsparciu samorządu lokalnego oraz pozyskanym środkom z funduszy zewnętrznych było możliwe wykonanie przedsięwzięć w zakresie: uzupełnienia brakującego specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz w kierunku poprawy komfortu pracy, zwiększenia sprawności użytkowanych w komendzie instalacji (dokonując m.in. modernizacji kotłowni) oraz zmniejszenia zużycia mediów poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej połączonej z wymianą oświetlenia.

mat. nadesłany

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.