Co gdzie kiedy ?Tomaszów Lubelski

TOMASZÓW Budżet Obywatelski – głosowanie do północy!

Jeszcze tylko dzisiaj do godziny 23:59 można oddawać głosy na jeden z projektów zgłoszonych na tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego.
W tej edycji zgłoszono kilkanaście inicjatyw zaproponowanych przez mieszkańców miasta.
Przypomnijmy, że Tomaszów podzielono na 4 obszary, a w każdym z nich będzie do wydania po 50 tys. zł na lokalne inicjatywy.
W ubiegłym roku z puli BO zrealizowano pięć projektów. Ważny głos oddało ponad 2 tys. mieszkańców miasta.
Jak będzie w tym roku? Już niebawem zobaczymy. Głosować można do 18 maja 2016 roku.
Przypomnijmy, że można oddać tylko JEDEN ważny głos. Bez względu na to w jakim obszarze miasta się mieszka.
Zasady głosowania:
– Osoba głosująca wybiera 1 projekt,
– Wybór dokonywany jest poprzez zaznaczenie jednego „kółka” przy jednym z projektów wymienionych poniżej,
– Aby głos był ważny należy wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a także zaznaczyć zawarte na karcie oświadczenie,
– Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
na karcie zaznaczono więcej niż jeden projekt,
osoba głosująca odda głos na więcej niż jeden projekt,
brak wpisu dotyczącego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL,
wpisane na karcie imię i nazwisko, adres lub nr PESEL są nieczytelne,
numer PESEL jest niepoprawny,
na karcie do głosowania nie zaznaczono oświadczenia,
głos został oddany po terminie głosowania.
LISTA projektów poddanych pod głosowanie:
– Plac sportowo-rekreacyjny „Na Rogu”, rozbudowa i modernizacja dotychczasowego placu zabaw dla dzieci
– Doposażenie placu zabaw znajdującego się przy Wspólnocie Mieszkaniowej „Sienkiewicza 12”
– Rozwój tras turystyczno-sportowych: rowerowych-pieszych-biegowych-narciarskich stadionu OSiR Tomasovia poprzez zakup urządzeń do letniego i zimowego utrzymania tras
– „Piknik Różowej Wstążki”
– Ścianka do treningu tenisa ziemnego
– Zakup wyposażenia do pracowni fotograficznej
– Przystosowanie sali klubowej Tomaszowskiego Domu Kultury do celów wystawienniczych
– Inicjatywa obywatelska – remont kortu i popularyzacja gry w tenisa wśród dzieci i młodzieży
– Utworzenie Międzypokoleniowej Strefy Aktywności przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2
– Multimedialna pracownia komputerowo-szachowa pod hasłem: Dzieciom i seniorom w Szkole Podstawowej Nr 3 pomóc gotowa
– Świetna zabawa z Dawidem Kwiatkowskim w Tomaszowskim Parku
– Wspieranie i promocja przedsięwzięcia „Muzyczna Podróż po Europie” poprzez zakup strojów artystycznych dla Zespołu Artystycznego Seniora „HARMONIA”
– U Hałabały odpoczywa duży i mały
– „Szkoła marzeń otwarta na wszystkich”
– Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą pomiędzy ulicami Kopernika i Króla Zygmunta
link do oddawania głosów drogą elektroniczną:
http://www.tomaszow-lubelski.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *