TOMASZÓW Ciekawe odkrycie archeologiczne

To jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych najdawniejszymi dziejami Ziemi Tomaszowskiej.
Badanie systemem LIDAR z bardzo dużym prawdopodobieństwem wskazuje, że kilka kilometrów na południe od Tomaszowa Lubelskiego nad rzeką Sołokiją znajdują się relikty po grodzisku wczesnośredniowiecznym, które nigdy wcześniej nie były znane badaczom ani regionalistom.
Analiza wskazuje, że może to być obiekt bardzo zbliżony typologicznie do grodziska w Chodliku (pow. Opole Lubelskie). A więc mogło to być refugium, składające się z dużego majdanu, w tym przypadku około 2 hektarów, oraz dwóch linii wałów i być może fos. Cały obiekt może mieć nawet 4-5 ha powierzchni!
Ponoć niektórzy badacze zwrócili uwagę na ten obiekt w ostatnim czasie, ale była to informacja przekazana w dosyć wąskim gronie. W związku z czym skan i wstępną analizę stanowiska przekazuję szerszej grupie odbiorców, którzy prawdopodobnie nie mieliby szans zapoznać się z tym odkryciem w inny sposób. Ze względu na ochronę obiektu nie podaję nazwy miejscowości w okolicy której się znajduje. Dodam tylko, że tego typu obiekty należą na Lubelszczyźnie do rzadkości, maja charakter grodzisk plemiennych, a ramy czasowe ich funkcjonowania zamykają się od VIII do X wieku.
Oprócz wspomnianego Chodlika (druga grafika – źródło: chodlik.edu.pl), stanowisko nieco podobne znajdowało się w Śniatyczach (pow. Zamość), ale tylko omawiane stanowisko jest bardzo bliską analogią do najbardziej znanego wczesnośredniowiecznego obiektu obronnego z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie!
W przeciągu kilu dni zamierzam dokonać terenowej prospekcji stanowiska. Zdjęcia oraz wyniki rozpoznania terenowego postaram się jak najszybciej opublikować.
opracował Daniel Tereszczuk

Nowe Grodzisko Chodlik

One thought on “TOMASZÓW Ciekawe odkrycie archeologiczne

  • 30 sierpnia, 2016 o 9:03 am
    Permalink

    Proponuję zbadać miejscowość Gródek kolo Tomaszowa. Lidar pokazuje tam też ciekawe miejsce, prawdopodobnie gród (nazwa dużo mówi).

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.