Tomaszów Lubelski

TOMASZÓW Odnawiają zapomniane mogiły

golgota_wschodu

19 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Odnowy Miejsc Pamięci.
Na wstępie Przewodniczący Komitetu – Andrzej Dziuba przypomniał jakie mogiły wojskowe zostały odnowione do dnia dzisiejszego po czym omówione zostały plany kolejnych prac które Komitet zamierza zrealizować ze środków zebranych w poprzednich latach.
Zaproponowano odremontowanie, tzw. „Golgoty Wschodu” na cmentarzu parafialnym „starym” w zakresie oczyszczenia i odmalowania krzyży oraz oczyszczenia i zakonserwowania tabliczek z nazwiskami co zebrani zaakceptowali.
Kolejnymi propozycjami jest budowa grobowca na miejscu ziemnej mogiły nieznanego z nazwiska partyzanta pochodzącego z Warszawy który zginął na terenie Tomaszowa Lubelskiego w czasie II Wojny Światowej, odnowienie płyt na grobowcu Jana Turzynieckiego ps. „Mogiłka” oraz pochodzącej ze Lwowa sanitariuszki PWK, rozstrzelanej przez Niemców w czasie okupacji.
Ważnym zamierzeniem jest upamiętnienie miejsca gdzie w latach 1944-1956 potajemnie grzebano ofiary tomaszowskiego Urzędu Bezpieczeństwa, tzw. „Tomaszowska Łączka” znajduje się na cmentarzu komunalnym. Nie zostały ustalone szczegóły w jakiej formie zostanie to wykonane ponieważ w pierwszej kolejności należy zlecić wykonanie badań archeologicznych, które potwierdzą faktyczne miejsce spoczynku bezimiennych ofiar reżimu komunistycznego.
Podjęto również inicjatywę zawiązania stowarzyszenia, które obejmie swoim działaniem te zadania które do tej pory realizował Komitet.
Kolejne spotkanie Komitetu odbędzie się w dniu 17 maja (wtorek ) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta spotkanie ma charakter otwarty, serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniu.
Zachęcamy Państwa do przekazywania informacji o miejscach pamięci które powinny zostać objęte opieką Komitetu. Informacje można przesyłać na adres e-mailowy: strzelec2019@wp.pl lub telefonicznie do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta pod numerem 84 664 3993.
mat. UM w TL/fot. MagMa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *