TOMASZÓW Promocja książki „Tomaszowskie za okupacji”

Książka Janusza Petera ,,Tomaszowskie za okupacji” ukazuje się w
szacie graficznej I wydania, (po raz pierwszy została wydana w 1991
roku) do którego okładkę zaprojektował tomaszowski artysta, grafik śp.
Roman Mucha. Był on długoletnim członkiem i przyjacielem TTR. Drugie
wydanie książki oprócz tekstu właściwego (wspomnień zebranych przez
dra Janusza Petera) zawiera wstęp Jarosława Jońca. Biogramy
poszerzone przez Roberta Czyża, Posłowie do wydania pierwszego
opracowane przez Janusza Brodowskiego Opatrzone jest także w
indeksy; miejscowości, nazwisk i pseudonimów.

Książka została wydana przez Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne
dzięki staraniom wielu osób. Szczególne słowa podziękowania kieruję
do, pana Tomasza Zielińskiego posła na Sejm, który wykazał wiele
zaangażowania, życzliwości oraz pomocy w zbieraniu funduszy.

Pragnę podziękować imiennie ludziom dobrej woli, sympatykom i członkom
Towarzystwa, którzy zaangażowali się w czasochłonną pracę, jaką było
przepisanie tekstu książki. Są to:
Krzysztof Bąk, Robert Czyż, Magdalena Dziedzic, Piotr Gnap, Andrzej
Harbuziński, Zygmunt Jarosz, Joanna Joniec, Jarosław Joniec,,
Krzysztof Krawczyk, Magdalena Malec-Tereszczuk, Daniel Mielnik,
Dominika Natyna, Anna Pitura, Marta Sawicka Łaba, Piotr Szałapski,
Ewelina Szumilak, Mirosław Tereszczuk, Katarzyna Warmińska-Mazurek oraz Łukasz Wyszyński.  + śp. Agnieszka Kierszka
.

Anna Pitura – prezes TTR

Promocja książki „Tomaszowskie za okupacji” Tomaszów Lubelski.
film – fotofilmpro – Krzysztof Rębisz

fot. Magdalena Tereszczuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.