Tomaszów Lubelski

TOMASZÓW Przystanek historia IPN w bibliotece

12 października 2015 roku w obecności Wojciecha Żukowskiego – burmistrza miasta zostało zawarte porozumienie, pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie reprezentowanym przez Jacka Weltera – dyrektora IPN a Miejską Biblioteką Publiczną im. Tomasza Zamoyskiego, reprezentowaną przez Tomasza Zielińskiego – dyrektora MBP.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie organizacji i prowadzenia punktu działalności edukacji historycznej pod nazwą „Przystanek historia IPN – Tomaszów Lubelski”.
W ramach realizacji porozumienia organizowane będą przez IPN: wystawy będące w zasobach Instytutu, promocje wydawnictw IPN połączone ze spotkaniami autorskimi, warsztaty historycznych dla uczniów szkół z terenu miasta i powiatu oraz inne przedsięwzięcia edukacyjne.
W województwie lubelskim pierwszy „Przystanek historia” rozpocznie funkcjonowanie właśnie w Tomaszowie Lubelskim.
mat. MBP w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *