Polityka / SamorządTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Rada Miasta obradowała

20 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XX sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.
W pierwszej części sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta pomiędzy sesjami. Burmistrz Wojciech Żukowski poinformował zebranych o podpisaniu umowy na realizacje inwestycji przebudowy ulic Petera i Pogodnej, wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim, poinformował również o trwających pracach przy przebudowie ulicy Szopena.
Ponadto Burmistrz Miasta poinformował: o terminie zakończenia budowy toru wrotkarskiego do 31 sierpnia 2016 r., o otrzymaniu przez Miejską Bibliotekę Publiczną dofinansowania na II etap Modernizacji Biblioteki Publicznej, o zakończeniu II edycji Budżetu Obywatelskiego, o wykonaniu ciągu pieszego pomiędzy ulicami Okulickiego – Wyzwolenia.
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski przedstawił zebranym nowo powołanego członka Rady ds. Polityki Senioralnej, został nim Zbigniew Skawiński.
W kolejnej części Radni Rady Miasta Tomaszów Lubelski przyjęli sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 r., z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2015”, informację z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim za 2015 rok, informację z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2015 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego, ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Tomaszów Lubelski.
Ponadto Radni uchwalili uchwały w sprawie:
wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2016 rok,
zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej ulicy Szopena w Tomaszowie Lubelskim,
zatwierdzenia sprawozdania o finansach instytucji kultury za 2015 rok Tomaszowskiego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim,
zatwierdzenia sprawozdania o finansach instytucji kultury za 2015 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim,
uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim,
uchwalenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016–2020,
nadania nazwy ulicy na terenie miasta Tomaszów Lubelski – ulica Folwarczna, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 3 ark. 2,
nabycia przez Miasto Tomaszów Lubelski udziału 4/8 części w prawie własności działki, położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Bartłomowicza oznaczonej w ewidencji gruntów ark. 28 nr 53 o pow. 1360 m2 , nabycia przez Miasto Tomaszów Lubelski nieruchomości gruntowej, położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. 29-go Listopada oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 28/2, ark. 11 o pow. 396 m2
wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej ½ udziału w nieruchomości nr 299 ark. 12 położonej przy ul. Rogózieńskiej na rzecz jej współwłaściciela,
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przeniesienie za wynagrodzeniem własności działki oznaczonej nr 112/2 ark. 12 o pow. 0,0071 ha, położonej przy ul. Armii Krajowej zabudowanej w części budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności,
wzniesienia pomnika „Pamięci Żydów tomaszowskich eksterminowanych w latach 1939-1943 przez niemieckich okupantów”,
stwierdzenia właściwości do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski.
Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292
mat. UM w TL/fot. TPI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *