TOMASZÓW Warsztaty dziennikarskie w bibliotece

20 września 2017 r. w ramach projektu realizowanego przez Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. doktora Janusza Petera w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim odbyły się warsztaty dziennikarskie pt. „Jak wydać książkę, jak napisać artykuł”. Na wstępie spotkania Anna Pitura kierownik biblioteki omówiła cele i zadania projektu „Być regionalistą…”, dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Czajnia”. W warsztatach wzięło udział 23 uczniów z Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim wraz z nauczycielem historii. Zajęcia prowadziła Ewa Koper – członek Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego, autorka książek i wielu artykułów, pracownik merytoryczny Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu.

Wstępem do zajęć było ćwiczenie, w czasie którego uczniowie podzieleni na dwuosobowe zespoły podawali cechy dobrego dziennikarza. Kolejne zadanie polegało na wskazaniu elementów charakterystycznych dla artykułów. Uczniowie wskazywali podobieństwa i różnice występujące pomiędzy artykułami prasowymi a naukowymi. Z chęcią słuchali ciekawostek o sposobie pisania artykułów oraz poznawali tajniki opracowania maszynopisu wydawniczego. Zajęcia pozwoliły im poznać obowiązujące zasady i reguły, których znajomość jest niezbędna w dziennikarskim świecie. Warsztatom towarzyszyła wystawa publikacji o tematyce dziennikarskiej.

Warsztaty dziennikarskie oraz warsztaty fotograficzne, które odbędą się 27 września 2017 r. są etapami przygotowującymi do konkursu fotograficznego „Pomniki mówią o historii mojej miejscowości”. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie fotografii oraz informacji tekstowej o dowolnie wybranym pomniku, tablicy lub miejscu pamięci znajdującym się na terenie powiatu tomaszowskiego.

mat. prasowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.