Uncategorized

WAŻNE Ruszyła darmowa pomoc prawna

Wraz z nowym rokiem czas na nowe dobre informacje.
Od dzisiaj ruszył ogólnopolski system darmowej pomocy prawnej.
W naszym województwie ma funkcjonować 87 punktów, gdzie od poniedziałku do piątku, przez co najmniej cztery godziny dziennie będzie można skorzystać z bezpłatnej usługi prawnej.
W Tomaszowie Lubelskim taka pomoc udzielana ma być w budynku Starostwa Powiatowego, a ponadto w Urzędzie Miasta w Tyszowcach i w Urzędzie Gminy w Telatynie.
USŁUGI prowadzone w punktach:
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim:
poniedziałek – godz. 14-18 – radca prawny Katarzyna Jurzysta
wtorek – godz. 14-18 – radca prawny Krzysztof Nowosad
środa – godz. 9-13 – adwokat Adam Adamczuk (organizacja pozarządowa)
czwartek – godz. 9-13 – adwokat Anita Okońska-Mandziuk
piątek – godz. 13-17 – adwokat Aleksandra Bury
Urząd Miejski w Tyszowcach:
poniedziałek – godz. 13-17 – adwokat Agnieszka Herda
wtorek – godz. 12-16 – adwokat Adam Adamczuk (organizacja pozarządowa)
środa – godz. 9-13 – radca prawny Michał Marciniak (organizacja pozarządowa)
czwartek – godz. 9-13 – radca prwany Anna Molas
piątek – 13-17 – radca prwany Bogdan Pilipiec
Urząd Gminy w Telatynie:
poniedziałek – godz. 8-12 – adwokat Agnieszka Herda
wtorek – godz. 13-17 – radca prawny Łukasz Dziura (organizacja pozarządowa) środa – godz. 9-13 – adwokat Anita Okońska-Mandziuk
czwartek – godz. 9-13 – radca prawny Łukasz Dziura (organizacja pozarządowa)
piątek – godz. 13- 17 – radca prawny Tomasz Gawęda
Na terenie Powiatu Tomaszowskiego bezpłatna pomoc udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
W ramach darmowej pomocy prawnej będzie można skorzystać ze: sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu, poinformowanie o stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz pomocy w sporządzeniu pisma (z wyłączeniem pisma procesowego).
grafika1
Trzeba pamiętać, że system bezpłatnej pomocy nie obejmie spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej będą osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci i ofiary represji, weterani, osoby które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat, a także osoby dotknięte skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych.
Lista punktów, gdzie będzie serwowana bezpłatna pomoc prawna ma być zamieszczona na stronie darmowapomocprawna.ms.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej poszczególnych powiatów.
Redakcj@

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *