Info

WOT Ratowanie ludzkiego życia to więcej niż praca!

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej sprzyja podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez cywilny personel medyczny pełniący terytorialną służbę wojskową. Żołnierze
2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej mogą nieodpłatnie korzystać z bogatej oferty kursów organizowanych przez wojskowe, medyczne ośrodki szkolenia oraz liczyć
na dofinansowanie kosztów studiów, nauki, stażu, kursów lub specjalizacji rozwijających kompetencje przydatne zarówno w służbie wojskowej i dotychczasowej pracy zawodowej.

O tym jak ważna jest praca personelu medycznego oraz jak cenne, dla całego systemu bezpieczeństwa, są jego umiejętności i wiedza, nie trzeba przypominać. Wojska Obrony Terytorialnej stawiając na praktyczne kwalifikacje, działając w ramach programu rozwoju talentów i zarządzania kompetencjami żołnierzy  inwestują właśnie w te zdolności. 

Inwestycja w personel medyczny to inwestycja w cały sektor ochrony zdrowia w Polsce, aktywizacja podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu medycznego w WOT, niezbędnych do wykonywania zadań podczas działań wojennych, ale także w sytuacji katastrof czy klęsk żywiołowych  oraz do niesienia pomocy i ratowania zdrowia i życia wśród lokalnej społeczności znacząco wpływa na poziom bezpieczeństwa wszystkich obywateli.

I tak, na żołnierzy chcących rozwijać swoje medyczne kompetencje podwójnego zastosowania – przydatne zarówno w Siłach Zbrojnych jak i  w pracy na rynku cywilnym, czekają organizowane przez wojskowe centra kształcenia kursy: doskonalące (m.in. „Wkłucia doszpikowe – zaawansowane techniki ratujące życie”, „Techniki ultrasonograficzne typu FAST w urazach”, „Zdarzenia masowe w warunkach przedszpitalnych i zarządzanie kryzysowe
w czasie pokoju”, CLS, itp.), specjalistyczne (m.in. w zakresie wykonywania i interpretacji EKG, resuscytacji krążeniowo-oddechowej itd.), kwalifikacyjne. Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania na kształcenie podyplomowe (m.in. specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa: operacyjnego, ratunkowego, chirurgicznego, itd.), dofinansowania lub zwrot kosztów kursów, szkoleń i staży realizowanych poza systemem szkolnictwa wojskowego oraz studiów wyższych licencjackich lub magisterskich na kierunku pielęgniarstwo. 

Z programu mogą skorzystać żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową,  będący
na etacie medycznym w WOT, cywilnie wykonujący zawód medyczny, bądź w najbliższej przyszłości planujący podjęcie takiego zawodu. 

W 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w medycznym korpusie osobowym służbę pełni ponad 260 żołnierzy, jednak nabór chętnych z kompetencjami medycznymi nadal trwa. 

Osoby wykonujące zawody medyczne oraz uczniowie i studenci kształcący się w tych kierunkach, którzy chcą swoje sprawności i doświadczenia wykorzystać w służbie wojskowej, nabyć nowych  umiejętności i podnosić swoje kompetencje zawodowe, powinny zgłosić się
do odpowiedniego Wojskowego Centrum Rekrutacji, aby złożyć wniosek o powołanie. Można również skontaktować się z mobilnym rekruterem 2 LBOT lub aplikować
za pośrednictwem portalu www.zostanzolnierzem.pl. Dostępna jest także bezpłatna infolinia 800-696-077 oraz strona internetowa www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl, gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące rekrutacji i służby w WOT. 

2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *