Krynice

ZWIARTÓW VIII Gminny Przeglądzie Jasełek

13 stycznia 2016 roku Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie (gm. Krynice) zgromadziła miłośników tradycji bożonarodzeniowych na VIII Gminnym Przeglądzie Jasełek i Grup Kolędniczych.
Przegląd zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach przy współpracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zwiartowie, Stowarzyszenia „Zielona Dolina Źwiartowa”.
Patronat nad przeglądem objął wójt gminy Krynice – Janusz Bałabuch.
Na przegląd przybyli zaproszeni goście m.in.: Ks. Czesław Gołdyn Proboszcz Parafii w Dzierążni, Radna Powiatu Tomaszowskiego Teresa Eifler, Przewodnicząca Rady Gminy Krynice Maria Smoląg, Dyrektor biura LGD „Roztocze Tomaszowskie” Marta Fus, Radni Gminy Krynice: Janusz Iskierka i Waldemar Śmiech oraz Delegacja Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Mosty Wielkie z Prezesem Włodzimierzem Sawickim.
W przeglądzie uczestniczyli: Aleksandra Baryła – NSP w Zwiartowie, „Źwiartowianki” reprezentujące Stowarzyszenie „Zielona Dolina Źwiartowa”, Zespół „Krynickie Szuwarki”, grupa kolędnicza z Dąbrowy, kolędnicy z NSP w Hucie Dzierążyńskiej.
Duże wrażenie na publiczności wywarły przedstawienia jasełkowe przygotowane przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zwiartowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej oraz Zespołu Szkół w Krynicach.
Niespodzianką dla publiczności był występ Narodowego Zespołu Tańca „Czerwona Ruta” z Ukrainy, w którym przeplatały się elementy kultury polskiej, ukraińskiej oraz żydowskiej.
Wspaniałym finałem Przeglądu w Zwiartowie był występ Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Pojednanie”, m.in. z kolędą „Polskie Betlejem”.
Ks. Czesław Gołdyn złożył podziękowania i gratulacje organizatorom za inicjatywę zorganizowania Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych, popularyzującego tradycje związane z Bożym Narodzeniem, a uczestnikom za piękne kolędowanie.
Uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe statuetki, ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach. Po wręczeniu nagród wszystkich zaproszono na skromny poczęstunek i oczywiście dalsze wspólne kolędowanie.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim kolędnikom oraz tym, którzy współpracowali przy organizacji przeglądu. Szczególnie dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie pani Dyrektor Justynie Kudybie, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom i rodzicom dzieci Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zwiartowie.
mat. GOK Krynice/fot. LGD Roztocze Tomaszowskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *