GMINA TOMASZÓW Uczniowie podnoszą kompetencje

Od września 2017 roku uczniowie szkół podstawowych na terenie gminy Tomaszów Lubelski biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Moje pasje – moje kompetencje”. Wsparcie otrzymały szkoły podstawowe w Sabaudii, PodhorcachŁaszczówce oraz w Majdanie Górnym, SzarowoliPasiekach. Uczniowie tych placówek uczęszczają na dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające ich zdolności z języków obcych, informatyki oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, podczas których uczą się m.in. kreatywności, innowacyjności i pracy w grupie. Wsparciem zostali objęci także nauczyciele, którzy skorzystali z kursów i szkoleń, dotyczących nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz ich zastosowania w czasie lekcji. W programie są również wycieczki do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Kopernik w Warszawie i do Kazimierza Dolnego.
Ta ostatnia wyprawa jest przygotowywana z myślą przede wszystkim o starszych uczniach, którzy sami mają opracować program tej eskapady.

Łącznie w projekcie, który będzie realizowanym w roku szkolnym 2017/2018, weźmie udział 356. uczniów, w tym 5 z niepełnosprawnościami oraz 32 nauczycieli. Pieniądze z UE zostały wykorzystane na doposażenie szkół m.in. w tablice interaktywne, projektory multimedialne, laptopy odtwarzacze CD.
Realizacja wszystkich przedsięwzięć może kosztować ponad 968 tysięcy złotych, z czego prawie 905 tysięcy to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

mat. UG w Tomaszowie Lubelskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!