POWIAT 6 cudzoziemców zamiast na pełnym, pracowało na ćwierć etatu

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w wyniku prowadzonej w ubiegłym tygodniu kontroli, ujawnili nieprawidłowości w zatrudnieniu cudzoziemców w jednym z przedsiębiorstw na terenie powiatu tomaszowskiego.

Funkcjonariusze Straży Granicznej posiadają uprawnienia do prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom. Realizując te uprawnienia, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie przeprowadzili  kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednym z przedsiębiorstw związanych z produkcją rolną na terenie powiatu tomaszowskiego.

W wyniku czynności kontrolnych ujawniono nieprawidłowości w zatrudnieniu 6 obywateli Ukrainy. Mężczyźni, którzy według posiadanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, powinni być zatrudnieni na pełnym etacie w rzeczywistości byli jednak zatrudnieni na ¼ etatu z wynagrodzeniem miesięcznym 500 zł brutto.

W związku z naruszeniem przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wszczęto postępowanie w sprawie o wykroczenie. Wobec cudzoziemców zastosowano pouczenie, zaś ich pracodawcę ukarano mandatem karnym.

Straż Graniczna kładzie szczególny nacisk na zapobieganie naruszeniom przepisów prawa w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Jedną z form takich działań, obok kontroli legalności zatrudnienia są cyklicznie prowadzone szkolenia dla osób zainteresowanych tą problematyką. Do prowadzenia przedmiotowych szkoleń obok Straży Granicznej angażuje się również inne podmioty, które w ramach swoich zadań mają styczność z pracującymi w naszym kraju cudzoziemcami i są to Powiatowe Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusze starają się wyjaśniać wszelkie wątpliwości.

Idea promowania wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych związanych z zatrudnieniem cudzoziemców, ma na celu przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez pracodawców, otwierających polski rynek pracy dla pracowników zza wschodniej granicy. Stanowi to bardzo ważny element uczciwej konkurencji, a tym samym przeciwdziała zjawisku nielegalnego zatrudniania pracowników, chroniąc tym samym ich własne interesy na polskim rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!