TOMASZÓW Obwodnica zatwierdzona do realizacji

Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził do realizacji 22 Programy Inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 3,75 mld zł.
Są to zadania związane z budową autostrad, prowadzeniem prac przygotowawczych do budowy dróg ekspresowych, budową obwodnic i rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu o nacisku 11,5 t/oś. Zadania te mają również poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dzięki modernizacji dróg, w szczególności przebudowie skrzyżowań, budowie chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.
Zadania te będą realizowane w ośmiu województwach: lubelskim, mazowieckim, opolskim, warmińsko–mazurskim, wielkopolskim, podkarpackim, łódzkim i zachodniopomorskim.

Zatwierdzono także budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi nr S17.
Inwestycja polega na budowie odcinka drogi ekspresowej S17 będącego obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego w województwie lubelskim.
Zakres prac budowlanych obejmuje budowę drogi klasy S o długości 9,58 km w ciągu drogi nr 17, w I etapie jako jezdniowej drogi ekspresowej klasy S (w rejonie węzłów droga dwujezdniowa), a w II etapie jako dwujezdniowej drogi ekspresowej klasy S i nośności 115 kN/oś. Dodatkowo wykonane zostaną 2 węzły drogowe: Tomaszów Północ i Tomaszów Południe, drogi dla obsługi przyległego terenu, z wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, obiektów inżynierskich, zbudowane i przebudowane urządzenia infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą.
Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Tomaszowa Lubelskiego, poprawa płynności ruchu, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i tereny przyległe.
Przewidywane lata realizacji inwestycji w systemie Projektuj i Buduj: 2017–2021 r.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!