GMINA TOMASZÓW Warsztaty kulinarne

Na terenie gminy Tomaszów Lubelski prowadzone są warsztaty związane z dobrymi praktykami żywieniowymi.

Zajęcia odbyły się w ramach cyklu warsztatów kulinarnych dla mieszkańców z terenu gminy Tomaszów Lubelski organizowanego przez ,,Stowarzyszenie Razem Młodzi Przyjaciele”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Zadanie pn. „Cykl warsztatów kulinarnych dla mieszkańców Gminy Tomaszów Lubelski ”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.

Warsztaty są bezpłatne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.