INFO 10-tysięczny Terytorials

W miniony weekend kolejni ochotnicy zasilili szeregi 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Powołania do OT jakie miały miejsce w tym czasie w innych brygadach w kraju spowodowały,
że liczebność WOT przekroczyła już 10 tysięcy żołnierzy.

11 i 12 maja br. na kolejne szkolenia podstawowe i wyrównawcze stawili się ochotnicy z Podlasia, Lubelszczyzny, Podkarpacia oraz Mazowsza. Szeregi czterech brygad OT powiększyły się o kolejnych blisko 600 ochotników, a liczebność WOT przekroczyła 10 tysięcy żołnierzy.

Wcielenie ochotników do 2 LBOT

12 maja br. powołano ponad 80 ochotników do lubelskiej brygady OT. Teraz przechodzą oni szkolenie podstawowe – tzw. „szesnastkę”. Pierwszy dzień „szesnastki” to wcielenie – przyjęcie w szeregi. Oprócz spraw ewidencyjnych, są te najważniejsze, czyli umundurowanie, wyposażenie i wręczenie broni. Drugi dzień to weryfikacja – ochotnicy poddawani są testowi oceny potencjału sprawności fizycznej, który obejmuje „test wejściowy” i badanie współczynników budowy ciała. Wyniki tych testów i badań zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów. 

Podczas szkolenia największy nacisk kładziony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy, czy też topografii. Szkolenie taktyczne scala wszystkie inne tematy szkoleniowe, a priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią.

14 i 15 dzień szkolenia to pętla taktyczna, czyli sprawdzian z zakresu wiedzy
i umiejętności, jakie ochotnicy nabyli podczas „szesnastki”. Ci, którzy przejdą go pomyślnie, złożą uroczystą przysięgę wojskową, która odbędzie się już 27 maja na Placu Zamkowym w Lublinie.

WOT rośnie w siłę

Na duże zainteresowanie służbą w WOT ma wpływ wysoka jakość szkolenia oraz innowacyjne metody i narzędzia szkoleniowe, np. wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy wojsk specjalnych. Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też
w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn. Swoje miejsce w WOT znajdują osoby pracujące, specjaliści
z różnych dziedzin, jak i poszukujący zatrudnienia. Obrona terytorialna to miejsce zarówno dla młodych, energicznych, jak i nieco starszych, z dużym doświadczenie życiowym i zawodowym.

Wojska Obrony Terytorialnej są formacją ochotniczą, oznacza to, że decyzję
o wstąpieniu do formacji można podjąć tak samo łatwo jak o wyjściu z niej. Dotychczasowe statystyki wskazują, że ubycia żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową (TSW) nie przekraczają 7% stanów, co jest typową wartością dla formacji ochotniczych na świecie.

W skali całego kraju wnioski o powołanie do WOT złożyło do tej pory ponad 17 tys. osób. Taka ilość kandydatów do służby pozwala planowo realizować proces tworzenia piątego rodzaju sił zbrojnych. Dowództwo WOT ocenia, że na koniec bieżącego roku formacja będzie liczyła 20 tysięcy żołnierzy, z czego 17 tysięcy będą stanowili żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową.

Na chwilę obecną szkolenie ochotników jest prowadzone w sześciu brygadach utworzonych w pierwszym i drugim etapie budowy formacji, tj. na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Mazowszu (dwie brygady) oraz na Warmii i Mazurach. Siedem kolejnych brygad z województw Polski centralnej, obecnie buduje swoje struktury oraz przygotowuje się do szkolenia, które rozpocznie już w drugiej połowie bieżącego roku.

WOT w woj. lubelskim

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 2300 żołnierzy i cały czas trwa nabór. Głównym zadaniem 2 LBOT w bieżącym roku jest zakończenie procesu formowania struktur organizacyjnych, rozpoczęcie szkoleń specjalistycznych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz osiągnięcie wstępnej zdolności do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych.

Rekrutacja – aktualne terminy

Rekrutacja do 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej wciąż trwa i każdy, kto czuje powołanie, by wspierać mieszkańców naszego regionu, może zostać Terytorialsem. Oto najbliższe terminy rozmów kwalifikacyjnych: WKU Lublin – 30 maja br., WKU Chełm – 1 czerwca, WKU Zamość – 13 czerwca. Szczegółowe informacje na temat procedury naboru znajdują się na stronach internetowych WKU. Więcej informacji na temat Terytorialnej Służby Wojskowej można znaleźć również na stronie www.terytorialsi.mil.pl.

kpt. Damian STANULA/OFICER PRASOWY 2. LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.