INFO Nowa wyższa cena za buraki cukrowe w KSC

Badania sprawdzające poprawność oznaczania polaryzacji potwierdzają prawidłowość wykonywania analiz w laboratoriach surowcowych Cukrowni Werbkowice i Cukrowni Krasnystaw.

Podczas tegorocznej kampanii cukrowniczej w cukrowniach należących do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Cukrowni Krasnystaw oraz Cukrowni Werbkowice przeprowadzano badania sprawdzające prawidłowość oznaczania polaryzacji w laboratoriach surowcowych obu Cukrowni. 

Badania kontrolne przeprowadzono po uzgodnieniach z przedstawicielami Plantatorów zgodnie z obowiązującymi od 8 czerwca 2021 r. zasadami „Instrukcji odbioru buraków cukrowych”. Badania te wykonano czterokrotnie w uzgodnionym terminie, w każdym miesiącu trwania kampanii od września do grudnia (w Cukrowni Werbkowice ze względu na termin rozpoczęcia kampanii dwa badania przeprowadzono w październiku) w obecności przedstawicieli Plantatorów.

Wysokość polaryzacji określono w pobranych losowo próbach korzeni, następnie z tej samej miazgi korzeni pobrano i zamrożono próby do badań porównawczych. Próby te, odpowiednio zabezpieczone przed rozmrożeniem, zostały przekazane do badań w akredytowanym laboratorium celem określenia ich polaryzacji zgodnie z normami ICUMSA, stosowanymi w przemyśle cukrowniczym. W próbach zamrożonej miazgi pozostawionych w Cukrowni oraz dostarczonych do akredytowanego laboratorium wykonano ponowną ocenę zawartości cukru według tej samej metody. 

Zgodnie z „Instrukcją odbioru buraków cukrowych”, uzgodnioną ze Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego wyniki analiz, a tym samym poprawność pracy laboratorium na Linii Oceny Surowca uznaje się za zadowalającą, jeżeli różnica ze średnich wyników analiz pomiędzy próbami wykonanymi w dniu pobrania i wynikami z zamrożonych prób wykonanymi w laboratorium zewnętrznym oraz laboratorium surowcowym nie przekracza wartości 0,5 punktu procentowego. Szczegółowe wyniki uzyskane w każdym terminie zostały przedstawione przedstawicielom Związków Plantatorów Buraka Cukrowego.

Wyniki przeprowadzonych badań porównawczych potwierdziły właściwe określanie polaryzacji w laboratoriach surowcowych Cukrowni Krasnystaw oraz Werbkowice. 

Należy podkreślić, że proces odbioru surowca w KSC S.A., prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami a jego przebieg zgodnie z obowiązującą instrukcją odbioru surowca jest nadzorowany przez przedstawicieli Plantatorów. 

Polecamy również obejrzenie filmu o pracy laboratoriów KSC S.A. https://vimeo.com/642493228/377333c970

 

mat. Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.