JEZIERNIA Dwujęzyczność to szansa na lepszy strat

Edukacja przedszkolna oparta na kształceniu dwujęzycznym, polegającym na jednoczesnej nauce języka polskiego i angielskiego, to nowatorska metoda, którą bezpłatnie po wakacjach po raz pierwszy w naszej okolicy wprowadzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jezierni. Placówka funkcjonuje od 4 lat.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jezierni to szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi dla 3-4 latków i 5-6 latków.

Od września dzieci z oddziału przedszkolnego dla 3-4 latków będą kształcone przy wykorzystaniu metody wychowania dwujęzycznego. We wskazanym procesie dydaktycznym dzieci podczas zajęć w przedszkolu używają języka ojczystego i języka obcego (w przypadku naszego oddziału przedszkolnego będzie to język angielski). Punktem wyjścia dla zastosowania takiej metody edukacji dziecka są przykłady efektywnego posługiwania się dzieci dwoma językami w rodzinach dwujęzycznych – tłumaczy Anna Kochan dyrektor szkoły. – Dziecko w wieku przedszkolnym posiada zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy, w tym do nauki prawidłowej wymowy dźwięków. Z tego względu dziecko 3, 4 – letnie może także z łatwością uczyć się języka obcego. Najlepiej jeśli proces ten jest intensywny. Intensywność taką zapewnia właśnie wychowanie dwujęzyczne. Do pracy z dziećmi, przy wykorzystaniu metody nauczania dwujęzycznego, zaangażowana zostanie osoba posiadająca nie tylko przygotowanie do pracy w przedszkolu, ale także odpowiednie kompetencje do nauczania języka angielskiego oraz posługująca się poprawnie językiem polskim – kontynuuje rozmówczyni. – W metodzie dwujęzyczności język polski i język angielski są stosowane wspólnie jako środek przekazywania informacji i komunikacji. Dzieci uczą się rozumienia komunikatów przekazywanych przez nauczyciela zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Oba języki stosuje także w czasie kontaktów z rówieśnikami w przedszkolu. Ze względu na fakt, że dla małego dziecka przyswajanie słów i zwrotów zarówno w języku ojczystym, jak i języku obcym, jest sytuacją spontaniczną i naturalną, nie musi posiadać ono specjalnych umiejętności językowych – dodaje.
Nauka w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni jest bezpłatna. Nowoczesne metody kształcenia wykorzystywane są w niej także w dalszych etapach pracy z dziećmi. Dzięki dofinansowaniu ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego udało się wyposażyć szkołę w tablice multimedialne wykorzystywane w ramach zajęć przedszkolnych oraz w czasie pracy z uczniami klas 1-6.
Dzięki małej ilości dzieci w klasach możemy wdrażać indywidualną pracę z każdym uczniem. Indywidualnym nauczaniem objęte są także dzieci niepełnosprawne (niezależnie od określonego stopnia niepełnosprawności). Nasi nauczyciele to wykwalifikowana kadra, która zapewnia dzieciom przyjazną atmosferę – podkreśla Piotr Wójtowicz prezes Fundacji „Wiedza, Edukacja, Rozwój” – organu prowadzącego szkołę. – W czasie przerw dzieci mogą bawić się na nowoczesnym, bezpiecznym placu zabaw, który spełnia najwyższe standardy. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz szkoły podstawowej zapewnione mają lekcje języka angielskiego. Dodatkowo uczniowie klas 4-6 uczą się drugiego języka obcego – niemieckiego – dodaje Piotr Wójtowicz.
Na wszechstronny rozwój dzieci wpływa nie tylko nauka, ale także aktywność fizyczna, dlatego w szkole oprócz zajęć wychowania fizycznego odbywają się również zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Ponadto każde dziecko może uczestniczyć w bezpłatnych pozalekcyjnych zajęciach karate, które prowadzone są przez instruktora Tomaszowskiej Akademii Sztuk Walki.
Kształtowanie wrażliwości muzycznej i koordynacji ruchowej dzieci z oddziałów przedszkolnych umożliwia udział w zajęciach rytmicznych.Ponadto indywidualny rozwój każdego dziecka, dostosowany do jego potrzeb, zapewniają zajęcia rewalidacyjne, z psychologiem i logopedą.
Placówka zapewnia także opiekę nad dziećmi po zajęciach dydaktycznych: dla dzieci z oddziałów przedszkolnych do godziny 16.00 prowadzone są zajęcia opiekuńcze. Natomiast starsze dzieci do godziny 15.00 mogą przebywać w świetlicy szkolnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.