PAWŁÓWKA Uroczystość upamiętnienia żołnierzy różnych narodowości

30 lipca 2017 roku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej
w Pawłówce, odbyła się uroczystość upamiętnienia żołnierzy różnych narodowości spoczywających na tym cmentarzu. Jej inicjatorem był proboszcz parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Rachaniach, ks. dr Krzysztof Kłos, który po ubiegłorocznej uroczystości  odnowieniu cmentarza zaproponował, by podobne obchody organizować cyklicznie, oddając hołd poległym żołnierzom a jednocześnie promując w świecie Pawłówkę i gminę Rachanie.
W imprezie uczestniczyła grupa 45 osób z Austrii, z parafii Sankt Martin i Neumartkt an der Ybbs, która przebywa w Polsce wraz ze swoim proboszczem, Polakiem, ks. Danielem Kostrzyckim. Obecny był także konsul honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele zaprzyjaźnionej gminy Kołaczyce na Podkarpaciu, delegacja z Ukrainy, przedstawiciele władz samorządowych powiatu tomaszowskiego i sąsiednich gmin. Licznie przybyli mieszkańcy Pawłówki a także innych miejscowości naszej gminy i powiatu. Organizatorami uroczystości byli: wójt gminy Rachanie Roman Miedziak, Parafia Rzymsko-Katolicka w Rachaniach, Stowarzyszenie Zespołu Artystycznego „Jawor”, KGW oraz OSP w Pawłówce a także Zespół „Podolanie” z tejże miejscowości. W ramach imprezy był także realizowany projekt Stowarzyszenia Zespołu Artystycznego „Jawor” z Michalowa pod nazwą „Historia i kultura łączą narody”.
Uroczystość rozpoczęła koncertem pieśni patriotycznych przygotowanych przez Zespoły „Podolanie” i „Jawor”.
Zebranych gości powitał wójt gminy Rachanie Roman Miedziak. Następnie została odprawiona msza święta w intencji poległych żołnierzy, mieszkańców Pawłówki oraz wszystkich  przybyłych gości, której przewodniczył ks. prałat Czesław Grzyb wspólnie z ks. Danielem Kostrzyckim i ks. Krzysztofem Kłosem. Msza był celebrowana w językach polskim i niemieckim z udziałem chóru austriackiego i Zespołu „Jawor”. W związku z tym, że na cmentarzu spoczywają żołnierze różnych narodowości walczący w armiach austro – węgierskiej oraz rosyjskiej,  modlitwy w intencji poległych odmówiono w językach polskim, niemieckim i rosyjskim. Uroczystość uświetnił udział Szwadronu Ułanów oraz Związku Piłsudczyków RP.
Kolejnym punktem programu było poświęcenie miejsca modlitewnego
„W harmonii z Bogiem i naturą”, które jest jednocześnie jedną ze stacji powstającej trasy turystycznej. Pawłówka, jako bardzo urokliwa krajobrazowo wieś, jest jednocześnie wsią zapomnianą i zaniedbaną. Jedyną szansą na jej rozwój jest promocja miejscowości jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Wąwozy, wzgórza i doliny z przepiękną i nieskażoną przyrodą, cmentarz wojenny, historia a także gościnność mieszkańców Pawłówki są szansą na jej rozwój i lepsze życie. Stacja „W harmonii z Bogiem i naturą” powstała obok dzikiego wysypiska śmieci w tzw. „Rowach”.  Miejsce to zostało uprzątnięte
z inicjatywy Katarzyny i Stanisława Ważnych  wspieranych przez grupę mieszkańców: Elżbietę i Aleksandra Rechulów, Wiolettę i Wiesława Trześniowskich,  Katarzynę, Stanisławę i Zbigniewa Żdanów, Małgorzatę Obuchowicz oraz Ewę i Jacka Monsielów.
Dużego wsparcia udzielił także wójt gminy Rachanie Roman Miedziak.
Zawieszona na drzewie kapliczka Matki Boskiej stała się inspiracją do utworzenia nad malowniczymi leśnymi wąwozami miejsca zadumy, modlitwy i refleksji „W harmonii z Bogiem i naturą”. Nowy krzyż wykonali Czesław Iwanicki i Sylwester Rechul a wizerunek Jezusa ufundowały rodziny Ważnych, Żdanów, Trześniowskich, Rechulów, Pazerów, Monsielów oraz ks. Krzysztof Kłos. Tablice informacyjne wykonała Agata Wójcik.
Po uroczystościach modlitewnych, w miejscowej remizo-świetlicy odbyło się wspólne spotkanie zaproszonych gości, które zacieśniło wzajemne kontakty między narodami polskim i austriackim. Śpiewy w różnych językach, tańce i rozmowy trwały do późnych godzin wieczornych. Wśród gości zaproszonych był m.in. zespół ludowy z zaprzyjaźnionej z gminą Rachanie gminy Kołaczyce w województwie podkarpackim, na terenie której znajdują się również cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej. Dlatego też obie gminy pielęgnują kontakty z Austrią starając się tym samym łączyć narody i pokolenia. A poprzez historię i kulturę budować wspólną przyszłość Europy. Imprezę sponsorowali: Piotr Majchrzak, państwo Dorota i Jacek Lewiccy, Kazimierz Wolańczuk, Stanisław Wlaź.

mat. nadesłany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.