TOMASZÓW 55-lecie TTR

27 października 2017 r. sali dawnego Sejmiku Powiatowego spotkali się tomaszowscy regionaliści aby świętować jubileusz 55-lecia Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera.

Spotkanie otworzył Mirosław Tereszczuk – prezes TTR.
Tą niezwykle podniosłą uroczystość swoją obecnością zaszczycili:
Tadeusz Wagner – zastępca burmistrza miasta
Anna Romanowicz-Łagowska reprezentująca posła na Sejm RP Piotra Olszówkę
Stanisław Cisło – sekretarz Starostwa Powiatowego
Anna Pankiewicz – dyrektor Wydziału Starostwa Powiatowego
Marzena Czubaj-Gancarz – wójt Gminy Tomaszów Lubelski
Wiesław Buczek – wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski
ks. Dariusz Wasiluk
Anetta Sienkiewicz – reprezentująca dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Dorotę Mach
Justyna Adamowska i Ewa Gaca – z Fundacji Grupy Oscar
Leszek Dmitroca – Nadleśniczy Leśnictwa Tomaszów
Kinga Łuczak – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Podhorcach
Zbigniew Dziurkowski – prezes Polskiego Związku Filatelistów w Tomaszowie Lubelskim
Marian Gumiela – kierownik Chóru Tomaszowiacy
Wiesława Jakubiak – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim
Roman Kania – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim
Stanisława Malinowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Podhorcach
Jarosław Korzeń – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim
Witold Pitura – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim
Nie zabrakło również na sali radnych Rady Miasta, doradców metodycznych, nauczycieli tomaszowskich szkół oraz przedstawicieli lokalnych mediów.
Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak przesłał do członków Towarzystwa list gratulacyjny, który odczytała wiceprezes zarządu TTR – Anna Pitura, a członek Towarzystwa Ryszard Bednarz odczytał list gratulacyjny przesłany przez Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego.
Wydany na okoliczność jubileuszu folder, który został współfinansowany ze środków pozyskanych przez Towarzystwo w ramach projektu „Działaj lokalnie” – X edycja wzbudził powszechne uznanie wśród uczestników spotkania. To skondensowana historia ruchu regionalnego Ziemi Tomaszowskiej poszerzona o rozdział zatytułowany „Być regionalistą”, który miał na celu aktywację lokalnej społeczności, a młodzież szczególnie, by wzbudzić i zaszczepić u niej pasję zainteresowania rodzimą historią.
Na zakończenie spotkania Honorowy Prezes Towarzystwa Izydor Wiśniewski z dużą gracją kroił i serwował wszystkim uczestnikom spotkania jubileuszowy tort.
MiT/fot. Magdalena Malec-Tereszczuk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.