TOMASZÓW Basen dofinansowany

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski w obecności Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Michała Mulawy podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja kompleksu sportowego OSIR „Tomasovia” obejmująca modernizację zdegradowanych budynków OSIR „Tomasovia” oraz remont budynku hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym”. Umowę podpisano 11 października 2019 roku w Lublinie.

Dofinansowanie w kwocie 18 164 191,57 zł pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Miasto Tomaszów Lubelski uzyskało również dofinansowanie na w/w cel z rezerwy budżetu państwa kwotę 3 000 000,00 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotę 5 610 100,00 zł. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 921 217,00 zł. Umowę podpisano w obecności młodych sportowców z Tomaszowa Lubelskiego.

mat. UM w TL/fot. UMWL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.