TOMASZÓW I Indywidualne mistrzostwa w pływaniu

I INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI I POWIATU TOMASZOWSKIEGO O PUCHAR PREZESA RADY MINISTRÓW” Tomaszów Lubelski 17 lipca 2020 r.

I. Organizatorzy zawodów
– Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim Oficjalni

Sponsorzy Zawodów – Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

II. Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się w dniu 17/07/2020 godz.10.30 r. na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji

„Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim Al. Sportowa 8 , 22-600 Tomaszów Lubelski

III. Cel zawodów

 • –  Doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • –  Popularyzacja sportu pływackiego jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny

  rozwój zdolności ruchowych człowieka.

 • –  Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów.

 • –  Promowanie zdrowego stylu życia wraz z rozwojem zainteresowań pływackich.

  IV. Dane techniczne pływalni

  1. Długość: 25m

  2. Ilość torów: 6

  3. Temperatura wody: 28st. C.

  4. Pomiar czasu: ręczny

  5. Starty zawodników w strojach zgodnie z Regulaminem Krytej Pływalni

  V. Uczestnictwo

  – Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas- FAZA ELIMINACJI. -Uzyskany rezultat czasowy W FAZIE FINAŁOWEJ decyduje o przyznaniu

  miejsca.
  – W zawodach udział mogą brać uczestnicy według roczników (vide – tabela poniżej)

  – Nagrody zostaną przyznane za każdy dystans osobno.

  VI. Nagrody

  – I miejsce – Puchar Prezesa Rady Ministrów
  – II miejsce – Puchar Ministra Sportu
  – III miejsce – Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego
  – Pamiątkowe medale i dyplomy za uczestnictwo dla każdego zawodnika. – Nagrody rzeczowe za miejsca I-III w każdej konkurencji indywidualnej.
  – Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród.

VII. Zgłoszenia do zawodów

Do udziału w zawodach zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Miasta Tomaszów Lubelski i Powiatu Tomaszowskiego
– zapisy telefoniczne od 6 lipca 2020r.– ze względu na stan pandemii ograniczona liczba

miejsc:
– Marta 663502703
– Paweł 603262077
– zapisy uzupełniające (w wypadku wolnych miejsc) w dniu zawodów
VIII. Wymagane dokumenty:
– wypełnione oświadczenia i karty zgłoszeniowe okazane w dniu zawodów

IX.

Program zawodów

17/07/2020 godz. 10:30

 1. Rozgrzewka.

 2. Oficjalne otwarcie zawodów.

 3. Tabela startowa roczników i dystansów.

 4. W pierwszej kolejności zostaną rozegrane wszystkie serie kwalifikacyjne

  w poszczególnych kategoriach wiekowych

– stylem dowolnym (kraul)
a następnie będą rozgrywane serie finałowe również w poszczególnych kategoriach wiekowych

W rocznikach konkurencje (serie) rozpoczynają kobiety, a po zakończeniu (wszystkich serii) start rozpoczynają mężczyźni

Chłopcy
25 m st. dowolny 25 m st. dowolny 25 m st. dowolny

Wiek
10 – 12 lat 13– 15 lat 16-18 lat DEKORACJA

Dziewczęta
25 m st. dowolny 25 m st. dowolny 25 m st. dowolny

Oficjalne zamknięcie

X. Zasady finansowania:

– koszty zawodów pokrywają organizatorzy,
– koszty (dojazd, itp.) pokrywają uczestnicy biorący udział w zawodach

– opłata startowa w zawodach-bezpłatna

XI. Informacje dodatkowe:

– za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże organizator nie odpowiada

– każdy z uczestników zawodów jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Pływalni

XII. Postanowienia końcowe:

 • –  organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji poszczególnych punktów regulaminu

 • –  każdy z zawodników w pełni akceptuje regulamin zawodów

 • –  w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny

 • –  zawody pływackie rozgrywane są w oparciu o przepisy PZP i mają charakter rekreacyjny

 • –  organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunków zawodników oraz zdjęć i filmów z zawodów

info. Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.