TOMASZÓW Nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 15 października 2018 r. odbyło się spotkanie z nauczycielami i pracownikami tomaszowskich szkół podstawowych i przedszkoli. W spotkaniu wzięli udział: Pan Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, Pan Mirosław Fus Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski, Pani Monika Pikuła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, Pan Henryk Nowosad Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Pan Piotr Szumilak Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Lubelskim.

      Spotkanie zainaugurował występ uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Okolicznościowy program artystyczny został przygotowany pod kierunkiem Pani Urszuli Kędry i Pani Małgorzaty Giski.

Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski powitał przybyłych na spotkanie, podziękował nauczycielom za ich pracę i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia, następnie wręczył Nagrody Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski przyznane dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

Ponadto zostały wręczone listy gratulacyjne nauczycielom i pracownikom oświaty, którzy otrzymali odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Nagrody Burmistrza Miasta otrzymali:

Przedszkole Samorządowe Nr 1:

 • Maria Piasecka
 • Teresa Łasocha

Przedszkole Samorządowe Nr 2:

 • Teresa Koszel

Przedszkole Samorządowe Nr 5:

 • Maria Majak-Rebizant

Szkoła Podstawowa Nr 1:

 • Witold Pitura
 • Agnieszka Klimecka-Krawczyk
 • Anna Bartnicka
 • Krzysztof Wronka

Szkoła Podstawowa Nr 2:

 • Jarosław Korzeń
 • Ewa Wolanin-Bukała
 • Barbara Pazurek
 • Dionizy Mróz
 • Waldemar Jurczyszyn
 • Tomasz Wawrzusiszyn

Szkoła Podstawowa Nr 3:

 • Leszek Kodymowski
 • Jolanta Mamczur
 • Bożena Tucka
 • Anna Zawadzka
 • Waldemar Kołcun

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 • Andrzej Gromek – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orląt Lwowskich
 • Anna Sowińska – Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Jana Brzechwy
 • Alina Dubas – Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Jana Brzechwy

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 • Jolanta Mamczur – Szkoła Podstawowa nr 3 im. dr Janusza Petera
 • Anna Łój – Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Jana Brzechwy

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 • Elżbieta Żądło – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego
 • Bartłomiej Fedczyszyn – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orląt Lwowskich
 • Małgorzata Gdańska – Szkoła Podstawowa nr 3 im. dr Janusza Petera
 • Małgorzata Kochańska – Szkoła Podstawowa nr 3 im. dr Janusza Petera

NAGRODA LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 • Barbara Czubek – Szkoła Podstawowa nr 3 im. dr Janusza Petera
 • Małgorzata Sidorowicz – Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Jana Brzechwy
 • Mirosław Fus – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orląt Lwowskich
 • Waldemar Kulik – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.