TOMASZÓW Odnawialne źródła energii

Miasto rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.
Poziom dofinansowania wynosi 85 % minus podatek VAT. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet – deklaracji udziału w Projekcie. Plik z ankietą w załączeniu (poniżej). Ankiety są dostępne również w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski w pokoju nr 20.
Do ankiety – deklaracji udziału w Projekcie należy dołączyć prawo dysponowania nieruchomości np. kopia aktu własności, wydruk z księgi wieczystej lub wypis z księgi gruntów.

Miasto Tomaszów Lubelski będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji OZE, optymalnych dla danego gospodarstwa domowego.

Opłaty za inspekcje terenowe:

wysokość wpłaty jest równa iloczynowi ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła) i kwocie odpowiadającej danej inspekcji określonej poniżej (można wpłacać za 1,2 lub 3 analizy):

  1. Dla instalacji fotowoltaicznej – 270,50 zł
  2. Dla instalacji solarnej – 265,50 zł
  3. Dla instalacji powietrznej pompy ciepła – 310 zł
  4. Dla instalacji pieców na biomasę – 260,00 zł

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:
tel.
12 446 4297 lub mailowo: biuro@doekogroup.pl

Ankiety uczestnictwa w projekcie oraz umowy na  analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE można składać w od 5 czerwca 2019 r. do  19 czerwca 2019 r.

Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

Więcej na stronie:

http://www.tomaszow-lubelski.pl/index.php?id=107,106&zoom=2081

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.