Polityka / SamorządTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Ostatnia sesja w tym roku

29 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XVII sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.
W pierwszej części sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami.
Radni wytypowali Radnych Jacka Pawłuckiego i Ryszarda Szczepaniuka do składu zespołu weryfikacyjnego w zakresie projektów zgłoszonych w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.
W kolejnej części Radni uchwalili uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2015 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Prokuratora Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim na uchwałę nr VIII/39/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wysokie wyniki sportowe, ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tomaszów Lubelski, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działki nr 7/7 ark. 1o pow. 1,9239 ha położonej przy ul. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim, zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – działek nr 16/2 ark. 3, nr 1 ark. 10, nr 2 ark. 10 o łącznej powierzchni 3,1924 ha położonych w Tomaszowie Lubelskim, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – składowych i usługowych przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego.
Po sesji Radni Rady Miasta, władze samorządowe, duchowieństwo oraz zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym, w trakcie, którego mieli możliwość wspólnej modlitwy, kolędowania, dzielenia się opłatkiem, złożenia życzeń świąteczno-noworocznych.
Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292
mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *