TOMASZÓW Powołanie Szkolnego Koła Caritas

Pomagamy, bo …. Pomaganie jest dobre
28 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera odbyła się uroczystość powołania Szkolnego Koła Caritas.

Do organizacji przyjętych zostało 52 wolontariuszy z klas I – VII. Jest to pierwsze takie koło w powiecie tomaszowskim stworzone wśród uczniów szkoły podstawowej.
Spotkanie rozpoczął Dyrektor Szkoły pan Leszek Kodymowski, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych na uroczystość uczniów i nauczycieli oraz szacownych gości, wśród których znaleźli się: pani Magdalena Tijani – Koordynator Diecezjalny Caritasu wraz z małżonkiem, ks. Dziekan Grzegorz Chabros, Proboszcz parafii NSPJ ks. Jerzy Sopel, ks. Tomasz Szady – Koordynator Rejonowy SKC. Nasze święto zaszczycił również swoją obecnością Burmistrz Miasta Tomaszów Lub. pan Wojciech Żukowski.
Następnie słowa wierszy i piosenek składających się na część artystyczną, przybliżyły obecnym ideę działalności Caritasu, która opiera się na pomaganiu w imię miłosierdzia. Myślą przewodnią akademii było zwrócenie uwagi na drugiego człowieka i jego potrzeby, zgodnie ze słowami Wielkiego Orędownika Miłosierdzia Bożego św. Jana Pawła II: „Wolontariat stanowi (…) znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego – darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza tym najuboższym i potrzebującym”.
Potem ks. Tomasz Szady odczytał uroczysty Akt Powołania SK Caritas, a na koniec wspólnie odmówiliśmy modlitwę. Asystentem Kościelnym naszego koła jest ks. Tadeusz Solski, a pracą wolontariuszy, którzy już włączyli się w różne akcje pomocy potrzebującym odbywające się na terenie szkoły, kierują panie: Anita Kłos, Małgorzata Nowosielecka i Beata Zieziulewicz.

mat. nadesłany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.