Tomaszów Lubelski

TOMASZÓW Wizyta dyrektora UNHCR o/w Lublinie

2 września 2022 roku Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski gościł Marco Procaccini, nowego kierownika Biura Terenowego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Lublinie. Spotkanie było poświęcone pomocy ukraińskim uchodźcom przez Miasto Tomaszów Lubelski. Podczas rozmowy, burmistrz Wojciech Żukowski przedstawił różne formy działań i inicjatyw, podjętych w naszym mieście w celu zapewnienia pomocy i wsparcia uchodźcom z Ukrainy, a także uchodźcom znajdującym schronienie w naszym mieście oraz w zachodniej Ukrainie. Omówione zostały także potencjalne obszary współpracy między Miastem Tomaszów Lubelski a UNHCR w kontekście możliwego napływu uchodźców w okresie jesień/zima 2022.

W spotkaniu uczestniczyli: Marco Procaccini – dyrektor Oddziału Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) w Lublinie, Anne Landouzy-Sanders i Giovanni Monge z UNHCR w Warszawie, Kamil Raczyński – pracownik biura UNHCR w Lublinie, burmistrz Wojciech Żukowski, Janusz Brodowski – sekretarz miasta, Monika Nocek – inspektor ds. współpracy międzynarodowej.

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców to organizacja, która działa na rzecz ochrony praw i dobrobytu osób, które musiały uciekać z powodu wojen i prześladowań na całym świecie. Celem UNHCR jest zapewnienie, by każdy człowiek mógł skorzystać z prawa do uzyskania azylu i bezpiecznego schronienia na terenie innego państwa. UNHCR chroni również bezpaństwowców. We wszystkich działaniach UNHCR przywiązuje wagę do potrzeb dzieci, a także promuje równouprawnienie kobiet i dziewcząt. W Polsce UNHCR monitoruje przestrzeganie przez polski rząd międzynarodowych standardów prawa uchodźczego, prawa dotyczącego bezpaństwowości oraz praw człowieka. Biuro opowiada się za szybkim dostępem do sprawiedliwych i skutecznych procedur ochrony międzynarodowej, dostępu do praw oraz dostępu do informacji. UNHCR w Polsce jest również aktywny w podnoszeniu świadomości na temat uchodźców i bezpaństwowców i współpracuje z wieloma partnerami, w tym organizacjami pozarządowymi, środowiskiem akademickim, szkołami, organizacjami młodzieżowymi i przedsiębiorstwami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *