Info

WOT Podsumowanie ćwiczenia taktycznego KOP-22

Działania przeciwdywersyjne, loty rozpoznawcze bezzałogowych statków powietrznych oraz wspólne ze Strażą Graniczną działania poszukiwawczo – ratownicze grupy K-9 – to główne zadania, jakie realizowali w miniony weekend żołnierzy 2 LBOT w ramach ćwiczenia taktycznego KOP-22.

W dniach 16-18 września br. w strefie przygranicznej z Białorusią odbyły się wspólne ćwiczenia taktyczne Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk operacyjnych i Straży Granicznej pk. KOP-22. W ćwiczeniach wzięło udział w sumie ponad 800 żołnierzy, między innymi z 1. Podlaskiej Brygady OT, 2. Lubelskiej Brygadzie OT, 2. i 18. Pułku Rozpoznawczego oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Żołnierze, stanowiący dodatkowe siły skierowane na granicę, w ramach trzydniowych ćwiczeń przeprowadzili symulacje zdarzeń mających na celu przygotowanie ochrony pogranicza oraz zabezpieczenia terenu przygranicznego.

Główny wysiłek ćwiczących został skupiony na kwestiach związanych z organizacją ochrony granicy państwowej. Żołnierze ćwiczyli przygotowywanie posterunków obserwacyjnych, we współdziałaniu ze Strażą Graniczną przeprowadzono patrole piesze i kołowe. W ramach dozorowania strefy przygranicznej przeprowadzono poszukiwania osób z wykorzystaniem grupy K-9 2 LBOT. Żołnierze ćwiczyli również działania pościgowe w ramach działań przeciwdywersyjnych, obronę infrastruktury krytycznej oraz dozorowanie terenu. Wykorzystano także Grupy Rozpoznania Obrazowego oraz bezzałogowe statki powietrzne.

Grupy Rozpoznania Obrazowego 2 LBOT już od roku skutecznie wspierają SG w ramach operacji „Silne Wsparcie” na terenie województwa lubelskiego. Systematyczne loty rozpoznawcze BSP w obszarach przygranicznych, poszukiwania osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, są bardzo ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa naszej wschodniej granicy. Grupa Rozpoznania Obrazowego 2 LBOT cały czas doskonali umiejętności i buduje zasoby. Ćwiczenie KOP-22 było dobrą okazją do sprawdzenia sprzętu, podsumowania posiadanych umiejętności, a także zdobycia nowych doświadczeń. – mówi kpt. Kamil Chrzan, inspektor bezpieczeństwa lotów 2 LBOT.

Celem zajęć było doskonalenie taktyki działań przeciwrozpoznawczych i przeciwdywersyjnych, działań ratowniczo-ewakuacyjnych oraz wsparcia działań Straży Granicznej. Zajęcia uwzględniały zdobyte doświadczenia i posłużyły zweryfikowaniu nowych rozwiązań taktycznych i technicznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa na terenach przygranicznych z Białorusią. Ćwiczenie realizowano niezależnie od sił i środków zaangażowanych obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Żołnierze WOT niezmiennie wykonują swoje planowe zadania związane z ochroną granicy.

Wojska Obrony Terytorialnej od ponad roku wspierają Straż Graniczną w działaniach na granicy z Białorusią. W myśl motta formacji – „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko”, działają na rzecz lokalnych społeczności i bezpieczeństwa wschodniej granicy oraz całego państwa. 

2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *